Profesionální rozvoj sociální práce v Rusku

Elena Iarskaia-Smirnova, Pavel Romanov

Medailon autora:

Dr. Elena Iarskaia-Smirnova působí jako vedoucí katedry sociální antropologie a sociální práce na Saratov State Technical University. Je poradkyní nezávislé výzkumné organizace Center for Social Policy and Gender Studies a redaktorkou časopisu Russian Journal of Social Policy Studies.

Dr. Pavel Romanov vyučuje na stejné katedře, je ředitelem nezávislé výzkumné organizace Center for Social Policy and Gender Studies a redaktorem Russian Journal of Social Policy Studies.

Abstrakt:

Tato studie si klade za cíl pochopit, jak se profese sociální práce prosazuje v současném Rusku, a osvětlit důležitost socio-politického, profesionálního a vzdělávacího kontextu při výkladu pozice profese sociální práce v rámci ruské společnosti IX legitimizace. Studie začíná analýzou procesů legitimace, profesionalizace a konstituce sociální práce v dnešním Rusku. Kromě funkcionalistické a kritické perspektivy, s níž je nahlíženo na tyto tři procesy, se za uplatnění fenomenologického přístupu studie ve své druhé části zabývá teorií všedního života sociální práce, která je konstruována běžnou prací v agenturách poskytujících sociální služby.

s. 67 – 75