Program APZ rekvalifikace – stáže v okrese Pardubice

Lenka Klimplová

Medailon autora:

Mgr. Lenka Klimplová je postgraduální studentkou na katedfie SPSP FSS MU Brno. Zabývá se problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti. Podílí se na výzkumném projektu „Trh práce – marginalizace a exkluze/inkluze na trhu práce, začlenění na trhu práce a rodina“ v rámci výzkumného záměru „Reprodukce a integrace společnosti“.

Abstrakt:

Stáž přibližuje jedno z opatření aktivní politiky zaměstnanosti pomáhající řešit nezaměstnanost absolventů úkol, a tím je program rekvalifikace-stáže. Cílem je pomocí sekundární analýzy dostupných statistických pramenů a na základů rozhovorů s experty z pardubického úřadu práce a existující odborné literatury nastínit přímé i nepřímé účinky tohoto programu APZ, a to až již pozitivního, tak i negativního rázu. Stáž by měla sloužit jako výchozí zdroj informací pro další analýzy a detailnější evaluaci tohoto opatření APZ.

s. 95 – 106