Psychologické aspekty dobrovolnictví v kontextu sociální práce

Helena Záškodná, Adéla Mojžíšová

Medailon autorů:

Doc. PhDr. Helena Záškodná, Csc., vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci, pracuje jako vysokoškolská učitelka na katedře psychologie a speciální pedagogiky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Odborně se zaměřuje na sociální psychologii a závislosti na drogách. Je řešitelkou vědecko-výzkumných projektů.

Doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., vystudovala obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pracuje na katedře sociální práce Zdravotně sociální fakulty v Českých Budějovicích. Odborně se zaměřuje na teorie a metody sociální práce a na supervizi v sociální práci.

Anotace:

Článek nastiňuje problematiku dobrovolnictví v kontextu prosociálního chování. Vymezuje teoretická východiska a klíčové koncepty z pohledu evoluční a sociální psychologie. Klasifikuje typy prosociálního chování. Konfrontuje odlišné přístupy ke studiu motivace prosociálního chování a motivace k dlouhodobému a plánovanému poskytování pomoci druhým lidem – dobrovolnictví. Pozornost věnuje moderním modelům dobrovolnictví, například Funkční analýza motivace, Model dobrovolnického procesu a Model identity s rolí. V neposlední řadě nastiňuje problematiku dobrovolnictví v kontextu sociálních služeb klientům.

Klíčová slova:

prosociální chování, altruismus, dobrovolnictví, dobrovolnická služba, motivace k dobrovolnictví, model dobrovolnictví, spolupráce ve společnosti, veřejný prospěch, sociální služby

s. 62–68