Rodina mezi systémem a domovem

Michal Rozhoň

Medailon autorů:

Mgr. Michal Rozhoň se narodil v roce 1978, vystudoval dějepis a společenské vědy na PedF UK, v současnosti studuje filozofii tamtéž. Zabývá se fenoménem smrti s přesahy do etiky a výchovy. 15 let pracuje jako sociální pracovník s dětmi a mládeží.

Anotace:

Článek se pokouší o filozofickou reflexi problému rodiny v nejistotě. Snaží se o kritický rozbor obvyklého pojetí rodiny jako systému funkcí. Oproti úbytku funkcí (Keller, 1998) ukazuje samotný pojem funkce jako zdroj nejistoty. Staví proti sobě dvě pojetí rodiny – rodiny jako systému funkcí, z něhož vychází sociální práce, a rodiny jako domova (Hogenová, 2008).

Klíčová slova:

funkce rodiny, instituce, domov, fenomenologie, tajemství

s. 51–58