Školní sociální práce ve Spojených státech amerických: Historický pohled

James C. Raines

Medailon autorů:

James C. Raines, Ph.D. profesor a vedoucí Katedry zdravotní sociální péče a veřejné politiky na California State University v Monterey Bay, USA.

Anotace:

Školní sociální práce se ve Spojených státech vyvíjela postupně, ruku v ruce se změnami amerického školství od koloniální éry. Americké státní školy se v současnosti potýkají s problémy, jako je chudoba, rasová segregace, násilí a problematika duševního zdraví. Nové trendy v americké školní sociální práci představuje rozvoj praxe založené na výzkumu a zaměření na včasnou intervenci demonstrovanou v reakci na intervenci.

Klíčová slova:

americké školství, praxe podložená důkazy, duševní zdraví, chudoba, rasová segregace, reakce na intervenci, školní sociální práce, násilí ve školách, americké školy

s. 38–49