Sociální podpora okolí z pohledu pozůstalých vdov a vdovců

Gabriela Nytra

Medailon autorů:

Mgr. Gabriela Nytra je doktorskou studentkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Zároveň působí jako vědecká pracovnice na téže fakultě. Zabývá se výzkumem v oblasti strategií sociálního přežití ovdovělých seniorů. Několik let se aktivně věnuje dobrovolnické službě v hospici a s lidmi v terminálním stadiu života v domácím prostředí. V současné době spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA v Ostravě, kde působí jako koordinátorka dobrovolníků v zařízeních paliativní péče. 

Anotace:

Cílem článku je hledání odpovědi na otázku: „Jak a v čem poskytuje okolí sociální oporu vdovám a vdovcům z jejich pohledu?“ Základem teoretické části je vykreslení životní situace vdov a vdovců v seniorském věku s důrazem na objasnění jejich problémů a schopností zvládat a na uvedení požadavků a očekávání okolí. Dále se věnuji sociální opoře, která vdovcům a vdovám může pomoci v adaptaci na úmrtí svého životního partnera. Pro nalezení odpovědi na hlavní výzkumnou otázku byla použita kvalitativní strategie výzkumu s metodou porozumění a technikou polo-strukturovaného rozhovoru. Respondenty byli ovdovělí muži a ženy ve věku 65 let a výše s délkou vdovství jeden rok až šest let. Respondenti byli zvoleni na základě záměrného výběru. Podle výsledků šetření byly nastíněny oblasti, ve kterých sociální okolí poskytovalo respondentům daný druh podpory.

Klíčová slova:

pozůstalý, sociální opora, sociální síť, truchlení, vdova, vdovec

s. 85–98