Sociální pracovníci a pracovnice na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a lesbické biologické matky

Aneta Hašková, Kateřina Pomklová

Medailon autorů:

Mgr. Aneta Hašková vystudovala obor Sociální práce se zdravotnickým profilem na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. V současné době je doktorskou studentkou sociální práce tamtéž. Zabývá se sociální prací s rodinou a projektovým řízením. Téma disertační práce je příbuzenská péče prarodičů z pozice sociálních pracovníků v České republice. Při studiu je aktivní ve vysokoškolské samosprávě. Od roku 2014 působí v Centru služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s., jako ředitelka a vedoucí tlumočnické služby.

Mgr. Kateřina Pomklová vystudovala obor Sociálně zdravotní a geriatrická péče na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity a obor Sociální práce na Fakultě sociálních studií rovněž při Ostravské univerzitě. Tématem její diplomové práce bylo Dilema sociálních pracovníků při úpravě péče o děti lesbických biologických matek. Od roku 2006 pracuje na sociálním odboru jako sociální pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2008 se stala členkou výboru spolku C-M-T při klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol v Praze.

Anotace:

V obecném povědomí naší společnosti panují zakořeněné představy, že lidé s homosexuální orientací, ať se již jedná o muže, či ženu, nejsou vhodní pro výchovu dětí. Mezi nejčastější argumenty patří negativní dopady na děti, které pramení z homosexuální orientace rodičů. V předkládaném článku s využitím kvalitativní výzkumné strategie je zodpovězena výzkumná otázka: Jaké zkušenosti mají sociální pracovníci a pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí při svěřování dětí lesbickým biologickým matkám? Ze zkušeností těchto sociálních pracovníků vyplynulo, že jim chybí informace k této problematice, což je motivuje k jinému postupu, a navíc, v situaci, kdy mají moc nad těmito klienty, se cítí bezmocní.

Klíčová slova:

oddělení sociálně-právní ochrany dětí, rozchod, homoparentalita, lesbické rodičovství, zakotvená teorie

s. 64–78