Sociální projekty muslimských organizací v ČR

Martin Klapetek

Medailon autorů:

Mgr. Martin Klapetek vystudoval historii a religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde pokračuje v doktorském studiu. Mezi oblasti jeho vědeckovýzkumné činnosti patří islám v západní Evropě, lidová religiozita, mezináboženský dialog a náboženství v pluralitní společnosti. V současnosti vyučuje religionistiku na katedře filozofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Anotace:

Sociální projekty islámských organizací v ČR se mohou stát příkladem zájmu muslimů o to, jaké bude jejich místo v jedné ze středoevropských společností. Zakát (arab. očištění) je označení jednoho z pěti pilířů islámu, který se vztahuje na každého muslima. Jedná se o instituci almužny, která se postupným historickým vývojem ustanovila jako náboženská daň z majetku a z příjmů. Vedle provozu Islámského centra a osvětové činnosti jsou charitativní projekty hlavními oblastmi aktivit Islámské nadace v Praze i Islámské nadace v Brně. Vedle sociální pomoci a práce v uprchlických táborech se jedná hlavně o duchovní práci ve vězení. Islámská komunita a její novodobá historie je v rámci náboženského složení ČR stále marginální záležitostí. V souvislosti se současným společensko-politickým vývojem je třeba přijmout fakt, že stoupenci islámu usilují o plné právní uznání své existence. Česká společnost se staví k oficiálnímu uznání přinejmenším s jistým despektem. Zástupci muslimů již dlouhou dobu usilují o to, aby od podobných postojů upustila i široká veřejnost. Tento proces je jistě dlouhodobou záležitostí a je potřeba si na obou stranách vytvořit přesnější představu o svém „partnerovi v dialogu“.

Klíčová slova:

sociální projekty, islámské organizace, muslimové

s. 100–105