Standardy kvality a sociální práce v sociálních službách – Náměty na obohacení struktury činností a náplně práce lidí v organizacích

Libor Musil

Medailon autorů:

Doc. PhDr. Libor Musil, CSc., působí jako vedoucí katedry sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se výzkumem kultury organizací služeb sociální práce.

Anotace:

Článek upozornuje manažery a řadové pracovníky organizací sociálních služeb, že mohou ve Standardech kvality sociálních služeb, které vydalo MPSV ČR v roce 2002, samostatně hledat inspiraci pro využití činností sociální práce při koncipování změn struktury činností své organizace. Autor definuje činnosti sociální práce a upozornuje na to, že ustanovení Standardů kvality vybízejí k využívání těchto činností pro dosažení cílů sociálních služeb. Na příkladu dvou případových studií organizací sociálních služeb ukazuje, jaké překážky mohou organizacím bránit ve využití činností sociální práce a jaké změny struktury činností zkoumaných organizací lze na základě poznatků doporučit.

s. 53–74