Svépomocné a podpůrné skupiny v Česku: mapa terénu, rizika dalšího vývoje a možnosti veřejné politiky

Eva Hejzlarová

Medailon autorů:

Mgr. Eva M. Hejzlarová je doktorskou studentkou na katedře veřejné a sociální politiky ISS UK FSV.

Anotace:

Svépomocné a podpůrné skupiny se v Česku těší jen malé míře pozornosti, která je nadto většinou omezená pouze na dílčí témata skupinové dynamiky či jednotlivých tematických skupin – přehledová studie chybí. Článek se proto snaží popsat, v jaké situaci se české svépomocné a podpůrné skupiny jako celek nacházejí, a to prostřednictvím výsledků výzkumu, během kterého byla zkoumána činnost cca 2 000 organizací občanského sektoru poskytujících sociální služby a organizací identifikovaných prostřednictvím internetového vyhledavače. Podrobněji pak bylo zkoumáno 111 podpůrných či svépomocných skupin. Pozornost je zaměřena zejména na užívanou terminologii, tematickou typologii, institucionální zajištění a dále doporučení pro praxi. V závěru článku jsou identifikována rizika dalšího vývoje svépomocných či podpůrných skupin a návrhy politik na jejich podporu.

Klíčová slova:

svépomocné skupiny, podpůrné skupiny, sociální práce, Česká republika, typologiesvépomocné skupiny, podpůrné skupiny, sociální práce, Česká republika, typologie

s. 51–59