Teologicko-filosofické vzdělávání jako cesta ke spojení teorie a praxe v sociální práci

Ondřej Fischer, Petr Jandejsek

Medailon autorů:

Ing. Mgr. Ondřej Fischer, BD, MA, se zabývá profesní etikou se zaměřením na sociální práci a příslušnými aspekty filosofie náboženství a antropologie.

Mgr. Petr Jandejsek, MA, se věnuje hraniční oblasti mezi sociální prací a systematickou teologií, zejména pak lidským právům v sociálních službách a práci s vinou a smířením.

Oba přednášejí na VOŠ Jabok a na ETF UK na bakalářských oborech PSP a TKT a na navazujícím magisterském oboru KHPP.

Anotace:

Článek je příspěvkem do průběžně se rozvíjející diskuse o propojení teorie a praxe v pomáhajících profesích se zřetelem k sociální práci. Svou tezí, že vhodně volené teologicko-filosofické kursy v rámci terciárních i celoživotních vzdělávacích programů mohou být významným obohacením tohoto propojení, autoři vstupují do diskusí o smyslu a podobě studia teologie v sociálně a pastoračně zaměřených studijních oborech. Ve své argumentaci vycházejí z předpokladu, že pojem kritické reflektující praxe (Critical Reflective Practice) jako konkrétní výzvy k implementaci teoreticko-praktického přístupu v sociální práci může být studentům i praktikům zprostředkován právě skrze teologicko-filosofické vzdělávání. Jeho přínos dokládají upřesněním vybraných pojetí filosofického a zejména teologického uvažování a doceňují ho i mimo nábožensky orientované prostředí.

Klíčová slova:

kritická reflektivní praxe, teologie, filosofie, profesní etika, terciární a celoživotní vzdělávání

s. 124–132