Terénne sociálne služby pre seniorov na Slovensku

Beáta Balogová

Medailon autora:

PhDr. Beáta Balogová, Ph.D., pôsobí ako odborná asistentka na Katedre vzdelávania dospelých a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Zaoberá sa oblasťou sociálnej gerontológie, etiky v sociálnej práci, poradenstvom a supervíziou v sociálnej práci. 

Abstrakt:

V súčasnosti sa sociálne služby pre seniorov javia ako nevyhnutná súčasť pomoci riešenia sociálnej odkázanosti seniora a jeho rodiny, ktorá sa nemôže z rôznych dôvodov o svojho člena postarať. Súbor služieb sociálnej pomoci by mal vyústiť ku komplexnosti v záujme zvýšenia kvality života seniora.

s. 85 – 97