Úloha a úskalí sociální práce s imigranty

Michal Trousil

Medailon autora:

Mgr. Michal Trousil vystudoval politické vědy na Univerzitě v Hradci Králové, politickou a kulturní geografii na Ostravské univerzitě, v současnosti je externím doktorandem katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity a pracuje jako středoškolský a vysokoškolský pedagog.

Abstrakt:

Sociální práce s imigranty se v současnosti stává, nejen v západní Evropě a USA, také v České republice, závažným tématem, které nebude možné opomíjet v souvislosti s postupujícím procesem ekonomické, politické a kulturní globalizace. Migrace vyvolává tlak na národní státy, identitu jejich obyvatel a příchod „cizinců“, které Evropa potřebuje z demografických důvodů a Evropu potřebují z důvodů ekonomických, staví před sociální práci mnohé úkoly, které zejména v českých podmínkách nemusela zatím příliš řešit. Cílem tohoto textu je identifikace některých důležitých problémů, s nimiž se musí pomáhající profese v práci s imigranty potýkat, upozornění na mnohá specifika (např. schopnost sebereflexe pomáhajících profesí, ne vždy jasná identifikace jejich vlastních kulturních vzorců, význam činností komunitního i individuálního typu) a úskalí práce s touto sociální skupinou, jako třeba různé úspěšné i neúspěšné integrační aktivity, psychologické problémy imigranta s vlastní identitou, stresory, kterými jsou imigranti ohrožováni, atd.

s. 103 – 114