Úloha sociálních služeb a kvalita života na venkově

Eva Šimková

Medailon autora:

Ing. Eva Šimková, Ph.D., působí na katedře sociální patologie a sociologie PdF Univerzity Hradec Králové. V rámci vědecko-výzkumné a publikační činnosti se zabývá problematikou trvale udržitelného rozvoje. Svými příspěvky aplikovanými do prostředí českého venkova se snaží poukázat na možnosti zlepšování kvality života a následně i životní úrovně venkovských obyvatel. Participuje také na realizaci regionálních vzdělávacích projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU.

Abstrakt:

Příspěvek se zabývá úlohou sociálních služeb v rámci rozvoje venkovských regionů. Poukazuje na to, že zabezpečení udržitelnosti sociálních služeb je nezbytným předpokladem v souvislosti se zaváděním nového evropského sociálního modelu respektujícího principy trvale udržitelného rozvoje. Rozvoj sociální sféry je tak nemyslitelný bez zvyšování kvality sociálních služeb a jejich komunitního plánování.

s. 97 – 101