Umírání a smrt jako sociální problém

Sylva Bártlová

Medailon autora:

PhDr. Sylva Bártlová, CSc., pracuje jako sociolog v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Na katedře SPSP Fakulty sociálních studií MU vyučuje externû předmět „Sociologie medicíny“. Od počátku své profesní práce se zabývá sociologickou problematikou medicíny a zdravotnictví.

Abstrakt:

Text se zabývá problematikou umírání a smrti jako sociálním problémem. Smrt je chápána jako sociální událost, čímž rozumíme, jakým způsobem společnost „organizuje smrt“. Všímá si především medicinalizace smrti. V textu jsou uvedeny klasické medicínsko-sociologické studie autorů Glasera a Strausse týkající se sociální organizace umírání a smrti v nemocnicích a studie týkající se změn koncepce smrti a umírání. Jde o sociální fáze, kterými umírající lidé procházejí (critical junctures), které však nelze zaměňovat s fázemi umírání, uvedenými Kübler-Rossovou.

s. 88 – 94