Umísťování dětí do náhradní péče o dítě

Zdeňka Hauková

Medailon autora:

Mgr. Zdeňka Hauková vystudovala Fakultu sociálních studií MU v Brně, obor sociální politika a sociální práce. Působila 14 měsíců jako terénní sociální pracovnice pro společnost Člověk v tísni, o. p. s., kde se zabývala prací v sociální vyloučené lokalitě s ohroženými a sociálně slabšmi klienty. V tuto chvíli působí jako dobrovolná sociální pracovnice v neziskové sféře na Filipínách.

Abstrakt:

Stať se věnuje oblasti umísťování dětí do náhradní péče a tomu, jak pracovníci vybrané lokality k procesu umísťování přistupují. Autorka ji zpracovala na základů své závěrečné diplomové práce. Práce vymezuje existující formy náhradní péče a zabývá se identifikací zainteresovaných subjektů participujících na procesu selekce dětí v rámci umísťovacího procesu. Pomocí kvalitativní strategie v empirické části zkoumá důležité aspekty selekce ve vybrané lokalitě a snaží se o jejich porozumění. Autorka ve stati interpretuje a reflektuje informace získané technikou rozhovorů a nastiňuje, jak vybraní pracovníci konkrétní lokality přistupují k rozhodování a jaké to s sebou nese dopady při zařazování dětí do náhradní péče.

s. 107 – 123