Vybraná problematika etiky sociální práce s rodinou

Jindřich Šrajer, Blanka Chocová

Medailon autorů:

Doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol., pracuje na Katedře etiky, psychologie a charitativní práce na TF JU v Českých Budějovicích. Věnuje se teologicko-etickým otázkám a křesťanské sociální etice.

Mgr. Blanka Chocová je interní doktorandka doktorského studijního programu Teologická antropologie a etika na TF JU v Českých Budějovicích.

Anotace:

Článek reflektuje, na základě vybraných charakteristik situace současné rodiny, otázku etiky v sociální práci s rodinou. Zdůrazňuje podmíněnost eticky požadované kvality praxe v této oblasti sociální práce nárokem kladeným na sociálního pracovníka, resp. na jeho schopnost komplexního a fundovaného zhodnocení tíživé životní situace klienta (rodiny), v kontextu společenských vlivů a očekávání, nevyjímaje z toho podporu rozvoje jejich pozitivního potenciálu a dlouhodobých perspektiv.

Klíčová slova:

etika, komplexnost, manželství, rodina, sociální práce, sociální pracovník, výchova, rodiče, děti

s. 102–109