Vybraná ustanovení návrhu zákona o sociálních službách z pohledu praktické činnosti sociálních pracovníků

Leoš Zatloukal

Medailon autora:

Mgr. Leoš Zatloukal vystudoval obor sociální práce s poradenským zaměřením na FF Ostravské univerzity. V září 2005 nastoupil do výcviku v systemické terapii. Vykonával činnost kurátora pro mládež, sociálního kurátora, pracovníka oddělení péče o rodinu a děti, pracoval v různých NNO, zejména ve fundraisingu. Od září 2004 pracuje na Magistrátě města Olomouce jako sociální pracovník v azylovém domě pro bezdomovce.

Abstrakt:
Článek se zabývá návrhem zákona o sociálních službách a jeho aplikací v praxi. Věnuje pozornost vymezení některých základních pojmů v tomto zákoně, otázce základních činností v azylových domech a tandardům kvality sociálních služeb. Záměrem autora je otevřít některé kontroverzní otázky k další diskusi a případné korekci.

S. 71-80