Využití pedagogiky Maria Montessori pro děti ulice v Zambii

Veronika Šimečková

Medailon autorů:

Mgr. Veronika Šimečková je studentkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulty. V současné době dokončuje doktorské studium, obor Prevence, náprava a terapie, zdravotní a sociální problematika dětí, dospělých a seniorů, její disertační práce se týká výchovy zranitelných dětí a „dětí ulice“ za pomoci alternativních prvků pedagogiky Maria Montessori. Od roku 2004 jezdí jako stážistka a dobrovolník do Zambie, kde se podílí na tvorbě programu (volnočasových aktivit) pro tzv. zranitelné děti (vulnerable children) a „děti ulice“ v chudinské čtvrti. Dále se podílí na projektu Adopce zambijských dětí v rámci Nadačního fondu zdravotně sociální fakulty.

Anotace:

Článek popisuje současnou situaci a problematiku vzdělání v Zambii. Kvalita vzdělání je jeden ze základních předpokladů rozvoje všude na světě. Výuka a výchova dětí (tzv. „dětí ulice“) v této zemi závisí na posouzení jejich stávající situace, především rodinného a sociálního prostředí. Cílem článku je představit výukový koncept, s využitím prvků alternativní pedagogiky Maria Montessori u dětí z nepodnětného prostředí v Zambii. Tento koncept autorka sestrojila na základě svých zkušeností ze stáží v Zambii (2004 až 2009), kde pracovala s dětmi ulice v rámci Preventivně sociálního projektu: Street children Kalingalinga. V úvodu představuje problematiku zambijského prostředí obecně, definuje oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací problematiky. Výzkumná část představuje konkrétní cíle výzkumu: Využití alternativních prvků Maria Montessori pro děti ulice v Zambii a jeho průběh. Součástí článku je týdenní program a pomůckový metodický list pro děti. Článek je určen především pro lektory, studenty a dobrovolníky, kteří se zajímají o problematiku výchovy a výuky dětí z nepodnětného sociálního a rodinného prostředí.

Klíčová slova:

„děti ulice“, zranitelné děti, problematika vzdělání, výuka, alternativní pedagogika Maria Montessori

s. 78–86