Význam supervize v sociální práci na příkladu Švédska

Mona Franséhn

Medailon autora:

Dr. Mona Franséhn, Ph.D., vyučuje sociální práci na Göteborské univerzitě ve Švédsku. Zabývá se sociální prací s rodinami a mezinárodními aspekty sociální práce.

Abstrakt:

Ve svém příspěvku se Mona Franséhn zaměřuje na vývoj supervize v sociální práci ve Švédsku od osmdesátých let do dnešních dnů a také na supervizi určenou především profesionálním sociálním pracovníkům. Popisuje, jak se tato oblast vyvíjela a jakým způsobem přispěl tento směr supervize k profesionalizaci sociální práce ve Švédsku.

s. 72 – 74