Vzdelávanie sociálnych pracovníkov v oblasti utečenectva

Peter Brnula

Medailon autora:

PhDr. Peter Brnula absolvoval štúdium sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia pracoval v oblasti sociálnej práce a následne ako sociálny poradca pre žiadateľov o azyl a azylantov v Slovenskej humanitnej rade. Absolvoval dlhodobý výcvik v psychoterapii zameranej na človeka podľa C. R. Rogersa a je frekventantom výcviku v supervízii. V súčasnosti pracuje na Katedre sociálnej práce PdF UK v Bratislave, kde prednáša okrem iného aj problematiku sociálnej práce s utečencami a je odborným garantom praxí študentov.

Abstrakt:

Autor sa v článku zameriava na vzdelávanie študentov sociálnej práce v práci so žiadateľmi o azyl a azylantmi. Popisuje, akým spôsobom prebiehala v minulosti príprava sociálnych pracovníkov a následne ako prebieha príprava sociálnych pracovníkov na Katedre sociálnej práce PdF UK v Bratislave v súlade s minimálnymi štandardmi na vzdelávanie v tejto oblasti sociálnej práce pre vyššie vzdelávacie programy v súčasnosti. V závere práce poukazuje na nutnosť zamerania sa na vzdelávanie budúcich sociálnych pracovníkov pre prácu s migrantmi.

s. 115 – 118