Zhodnocení dopadu sociálního bydlení na děti „bez domova“

Kateřina Glumbíková, Pavel Rusnok, Marek Mikulec, Kristina Wilamová

Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D., je odbornou asistentkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se zabývá zejména reflexivitou v praxi sociální práce s ohroženými dětmi a bezdomovstvím žen, matek a dětí.

Ing. Pavel Rusnok, Ph.D., je výzkumníkem Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Ve svém výzkumu se zaměřuje na regresní analýzy a pokročilé statistické metody.

Mgr. Marek Mikulec, Ph.D., je odborným asistentem na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se dlouhodobě zabývá sociálním vyloučením, bezdomovectvím a sociálním bydlením. Mgr. Kristina Wilamová5 je doktorandkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve své disertační práci se věnuje tématu hodnocení sociální práce pro rodiny v sociálním bydlení z perspektivy klientů.

Abstrakt

CÍLE: Cílem článku je provést zhodnocení dopadu sociálního bydlení na děti ve specifických oblastech určených na základě rešerše české i zahraniční literatury. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Počet rodin a dětí bez domova nebo v ohrožení ztráty bydlení narůstá a zároveň není dostatek českých studií zabývajících se dopady sociálního bydlení na děti bez domova. METODY: V rámci kvantitativní výzkumné strategie bylo realizováno výzkumné šetření se 147 domácnostmi a o 59 dětech při nastěhování do sociálního bydlení a po 12 měsících. VÝSLEDKY: Výsledky ukazují dopady sociálního bydlení na děti ve specifických oblastech určených na základě rešerše české i zahraniční literatury pomocí ověření pěti výzkumných hypotéz. V rámci prezentace výsledků je diskutován (ne)soulad výsledků se zahraničními a českými studiemi. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Implikace směřují zejména k potřebě zákona o sociálním bydlení a dalších výzkumných šetření zabývajících se tématem zhodnocení dopadu sociálního bydlení.

Klíčová slova

děti bez domova, zhodnocení dopadu, sociální bydlení

s. 44-56

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné