Zkušenosti žen, které prožily domácí násilí, se zaměřením na vnímání pomoci od pomáhajících profesí

Milada Lázničková, Veronika Plachá

Medailon autorů:

Bc. et Bc. Milada Lázničková, DiS., pracuje jako sociální pracovnice v Poradně pro ženy a dívky v nestátní neziskové organizaci Centrum naděje a pomoci v Brně, kde se setkává s oblastí ženských traumat. V současnosti studuje navazující magisterský obor Sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity kombinovanou formou. Nyní je ve výcviku Gestalt psychoterapie.

Mgr. Veronika Plachá pracuje jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studuje doktorské studium pedagogické psychologie, v rámci výzkumu se věnuje tématu smrti ve školním kontextu. Dále se zabývá hlubinným přístupem k práci se sny.

Anotace:

Příspěvek propojuje životní zkušenosti tří žen, které prožily domácí násilí s analytickým výkladem pohádky Modrovous dle C. P. Estés. Z pohledu hlubinné psychologie je postava Modrovouse, násilného děsivého partnera, zástupcem vnitřního postoje ženy, který vede k podvolení se násilí a setrvání v nezdravém vztahu. V realitě je pak umocněna postavou agresora. Dále v příběhu vystupují sestry a bratři oběti, kteří hlavní postavu posilují. Ti zastupují složky osobnosti, které povzbuzují k hledání řešení, pomoci. V realitě pak mohou být ztělesněni v pomáhajících profesionálech. Ve všech třech životních příbězích jsou těmito sestrami zejména pracovníci intervenčního centra. Všechny tři vypravěčky jsou klientkami Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím v Českých Budějovicích.

Klíčová slova:

domácí násilí, zkušenosti žen, hlubinná psychologie, vnitřní dravec, pomáhající pracovníci

s. 78–85