Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, navazující magisterské, doktorské

Nabízené obory

Program: Sociální práce

Forma: prezenční  (3 roky)

Studijní programy

Posláním Fakulty filozofické ZČU je především kvalitně zabezpečovat výuku v akreditovaných studijních programech humanitního, společenskovědního, filologického a historického zaměření a rozvíjet plnohodnotnou badatelskou činnost.

Fakulta a její katedry spolupracují se zahraničními univerzitami v rámci programu Erasmus+  a Inter při uskutečňování studentské a učitelské výměny.

Školné: ne 

Kontaktní informace 

Adresa školy: Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň
Webové stránky: ff.zcu.cz
Kontaktní email: tvrda@ff.zcu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/search/top?q=fakulta%20filozofick%C3%A1%20z%C4%8Du