Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Úrovně poskytovaného vzdělání:  bakalářské

Nabízené obory

Program: Zdravotně sociální péče 

Obor: Zdravotně sociální pracovník

Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky)

Studijní programy

Cílem studijního programu je příprava studentů na výkon činností zdravotně sociálního pracovníka se získáním odpovídajících teoretických a praktických znalostí z oblasti sociální a zdravotnické. Praktické zkušenosti získávají studenti při praxích ve zdravotnicích zařízeních, v sociálních službách, státních institucích a dalších zařízeních z rezortu zdravotnického a sociálního. Celkový rozsah praxí během studia je více než 1000 hodin, což je velkou výhodou. Absolvent může díky svým kompetencím vykonávat celý rozsah odborných činností v oblasti sociální práce ve zdravotnictví.

Zajímavosti o škole

Velkou výhodou pro absolventy oboru zdravotně sociální pracovník, který splňuje požadavky vzdělání jak dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tak i dle Kvalifikačního standardu Zdravotně sociálního pracovníka, je možnost výkonu profese jak v roli sociálního pracovníka, tak i zdravotně sociálního pracovníka. Pro sociální pracovníky, kteří po absolvování studia působí např. v oblasti sociálních služeb, jsou znalosti ze zdravotnické oblasti velkým přínosem a uplatní je i v dalších oblastech sociální práce.

Školné: ne

Kontaktní informace 

Adresa školy: 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Štefánikova 5670
760 01 Zlín

Webové stránky: fhs.utb.cz

Kontaktní email: studium@fhs.utb.cz

Facebook: www.facebook.com/fhs.utb

Youtube: www.youtube.com/channel/UCv1Rvk20rIKyWHh1QKdOuSg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0