Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské

Nabízené obory

Obor: Sociální práce

Forma: kombinovaná (3 roky)

Studijní programy

Bakalářské studium ve studijním programu Sociální práce je koncipováno jako specializované studium na základě požadavků praxe sociální práce. Studium je zaměřeno na disciplíny, ze kterých sociální práce vychází, zejména v jejich praktickém rámci, a na posílení vazeb mezi těmito disciplínami s cílem dosáhnout dobré orientace absolventů v množství různých multidisciplinárně založených problémů klientů. Cílem studijního programu je poskytnout studentům a absolventům znalostní i dovednostní kompetence pro kvalifikovaný výkon sociální práce. 

Zajímavosti o škole 

Silnou stránkou studijního programu Sociální práce na FF UP v Olomouci je kompletně naplněný e-learningový systém, který umožňuje studentům kombinovaného studia rozložit síly během studia mezi čas prezenční výuky a jejich život osobní, profesní, občanský. Přátelská atmosféra a podpora studentů se speciálními potřebami vytvářejí příjemné podmínky ke studiu. Inspirativní je možnost setkávat se s vyučujícími a studenty dalších studijních programů realizovaných na katedře v kombinované formě studia, například ve výběrových disciplínách. 

Školné: ne

Kontaktní informace 

Adresa školy: 

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
771 80 Olomouc, Křížkovského 512/10

Webové stránky: https://www.ff.upol.cz/  https://ksa.upol.cz/ 

Kontaktní email: eva.klimentova@upol.cz 

Facebook: https://www.facebook.com/SOCANTUPOL