Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, navazující magisterské

Nabízené obory:

Program: Sociální a charitativní práce / SACH, specializace Charitativní práce.

Forma: prezenční, standardní doba studia 3 roky, bakalářské studium

Program: Sociální a charitativní práce

Forma: prezenční, standartní doba studia 2 roky, navazující magisterské studium

Studijní programy

Bakalářský studijní program Sociální a charitativní práce umožňuje absolventům získat kompetence pro samostatný výkon regulovaného povolání, provádět a koordinovat sociální služby, jednat se správními orgány, navazovat kontakt s klienty, poskytovat poradenské služby, vést příslušné dokumentace, mapovat sociálně právní problémy v komunitě nebo oblasti, vykonávat resocializační činnosti. Absolvent je připraven pro studium navazujícího magisterského studijního programu. 

Navazující magisterský studijní program Sociální a charitativní práce SACH, poskytuje úplné vzdělání pro samostatný výkon regulovaného povolání. Absolvent je schopen vykonávat a koordinovat vysoce odborné činnosti v oblasti sociálně právní ochrany klientů, zajišťovat specializovanou kontaktní činnost, koordinovat poskytování sociálně právní podpory v přímém styku s klienty v nepříznivé sociální situaci, provádět s klienty nácviky adaptace, obnovování některých sociálních funkcí, koordinovat a vykonávat odborné činnosti v oblasti sociální práce a podobně.

Zajímavosti o škole

Absolventi obou úrovní vzdělávání jsou teologicky vzdělaní, kvalifikovaní pro sociální a charitativní práci. Jsou vzdělaní i pro moderní formu charitativní práce (YouTuberství, sdílení vytvořených videí na Instagramu, mohou se uplatnit jako influenceři, ti kteří umí vyhledávat sponzorské příspěvky a pomáhají lidem v nouzi, zajišťují potravinovou nebo lékařskou pomoc a dokáží se učit jak ovlivňovat a zajišťovat bezpečí klientů prostřednictvím masmédií. Pomáhají realizovat sbírky pro lidi v tísni. 

Naši studenti sociální práce se v průběhu studijních pobytů a praxí doma i v zahraničí, učí rozumět chudobě, postupům krizových intervencí, komunitní práci, využívat moderní metody sociální práce jako například síťování a další.

Studium obou vzdělávacích programů charakterizuje propojení kvalitního teoretického vzdělání a praktických zkušeností, které studenti získávají v prostředí českých i zahraničních odborných pracovišť. V současnosti fakulta nabízí zahraniční stáže ve více než 40 zemích světa na 4 kontinentech. 

Školné: ne 

Kontaktní informace 

Adresa školy: Pacovská 350/4, Praha 4, 140 21

Webové stránky: www.htf.cuni.cz

Kontaktní email: Beata.Krahulcova@htf.cuni.cz

Facebook: www.facebook.com/htf.cuni

Youtube: www.youtube.com/c/htfuk