Katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské, doktorské

Nabízené obory

Studijní program: Sociální práce

Forma: prezenční 

Studijní programy

Studium připravuje budoucí sociální pracovníky na uplatnění v rovině případové – klientské sociální práce, stejně jako práce systémové v oblasti sociální správy a také vědecké. Studium staví na reflexivním propojení teoretické a praktické výuky, klade důraz na osvojování si mezinárodních zkušeností a kultivaci profesní identity. Na přípravě budoucích sociálních pracovníků se podílí multioborový tým akademických pracovníků a externistů z praxe.

Zajímavosti o škole

Od svého založení v roce 1991 zastává katedra roli klíčového aktéra na poli akademické přípravy budoucích sociálních pracovníků. Má na svém kontě vybudování oborové teoretické a metodologické základny a první generace absolventů. Na katedře byly vyvinuty specifické přístupy v práci s jednotlivými cílovými skupinami klientů. V reakci na kritické proudy v sociální práci se začala rozvíjet linie ne-klientské sociální práce, vycházející z reformního paradigmatu sociální práce.

Školné: ne

Kontaktní informace 

Adresa školy: nám. J. Palacha 2/1, 116 38 Praha 1(sídlo školy: Na Příkopě 29, Praha 1) 

Webové stránky: ksocp.ff.cuni.cz

Kontaktní email: ksocp@centrum.czFacebook: https://www.facebook.com/pages/category/College—University/Katedra-soci%C3%A1ln%C3%AD-pr%C3%A1ce-Filozofick%C3%A9-fakulty-UK-1831167693601811/