Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské

Nabízené obory:

Obor: Speciální pedagogika

Forma: Bakalářské studium, prezenční i kombinovaná forma

Obor: Sociální patologie a prevence

Forma: Bakalářské studium, prezenční i kombinovaná forma

Obor: Edukační péče o seniory

Forma: Bakalářské studium, prezenční i kombinovaná forma

Obor: Veřejná správa a sociální politika

Forma: Bakalářské i navazující magisterské studium, prezenční i kombinovaná forma

Studijní programy

Fakulta veřejných politik nabízí pestrou nabídku profesních studijních programů zaměřených na veřejný sektor. Díky vysokému propojení s praxí nalézají absolventi široké uplatnění na trhu práce. Studium probíhá také ve specializovaných učebnách uzpůsobených k praktickému nácviku, jako jsou například učebny ošetřovatelství, výukový byt, výslechová místnost či multismyslová místnost Snoezelen. 

Zajímavosti o škole 

Na Fakultě veřejných politik v Opavě můžete studovat profesně orientované obory se širokým uplatněním na trhu a získáním praxe v oboru již během studia. Vzhledem k nižšímu počtu studentů u nás naleznete přátelský a individuální přístup. Spolupracujeme s desítkami partnerských škol po celém světě v rámci Erasmus+. Všechny prostory na akademické půdě jsou moderně vybaveny a studenti zde mohou rozvíjet své schopnosti. Naše fakulta také nabízí prospěchové stipendium. K dispozici máte ubytování na kolejích, které se nachází kousek od fakulty.

Školné: ne 

Kontaktní informace 

Adresa školy: Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

Webové stránky: www.fvp.slu.cz

Kontaktní email: studium@slu.cz

Facebook: Fakulta veřejných politik

Youtube: Fakulta veřejných politik