Ústav sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské

Nabízené obory

Obor: Sociální práce v preventivních službách (bakalářská)

Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky)

Obor: Sociální práce ve veřejné správě (bakalářská)

Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky)

Obor: Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností (bakalářská)

Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky)

Obor: Sociální práce (magisterská)

Forma: prezenční i kombinovaná (2 roky)

Studijní programy

Cílem studia bakalářského programu Sociální práce je připravit do praxe sociální pracovnice a pracovníky, kteří budou disponovat znalostmi a dovednostmi potřebnými ke zprostředkování sociálních interakcí mezi lidmi a jejich sociálním prostředím na mikro, mezo a makroúrovni. Sociální práce v magisterské formě se zaměřuje na přípravu ke koordinačním aktivitám – zejména k řízení multidisciplinárních týmů, organizací a projektů. Studium by mělo studující vybavit dovedností kriticky reflektovat, jak je mohou ovlivňovat vnitřní a vnější faktory výkonu sociální práce a jak řešit vznikající dilemata.  

Zajímavosti o škole

ÚSP již od roku 2005 každoročně pořádá mezinárodní konferenci Hradecké dny sociální práce, jejímž cílem je setkání sociálních pracovnic a pracovníků z praxe i z akademické obce, při němž probíhají diskuze nad aktuálními tématy a otázkami sociální práce. Tématy předchozích let byly například: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou, Etika sociální práce, Posuzování životní situace, Sociální práce mezi teorií a praxí, Rizika sociální práce, Spolupráce v sociální práci, Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce, Sociální práce v kontextu lidských práv. 

Školné: ne

Kontaktní informace 

Adresa školy: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III

Webové stránky: 

https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/ff

https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/studium/usp

Kontaktní email radka.janebova @uhk.cz

Facebook: https://www.facebook.com/groups/357557154288424

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eMUG4p6BG60