Vysoká škola polytechnická Jihlava

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské

Nabízené obory: 

Obor: Zdravotně-sociální pracovník

Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky)

Studijní programy

Studijní program Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně sociální pracovník Vám poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělání, na jehož základě získáte způsobilost jak k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona 108/2006 Sb., tak k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu zdravotně-sociálního pracovníka (nelékařského zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb.). Praxe v rozsahu 20 týdnů probíhají ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb či organizacích poskytujících pobytové, ambulantní či terénní sociální služby.

Zajímavosti o škole

VŠPJ byla zřízena v roce 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního typu v České republice. Je to jediná veřejná vysoká škola se sídlem v Kraji Vysočina. Zaměřuje se na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat odborně různorodé studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu práce, pěstovat intenzivní spolupráci s aplikační sférou, odpovídající tvůrčí činnost a aplikovaný výzkum, poskytovat pestrou nabídku celoživotního vzdělávání a napomáhat kulturnímu a obecně vzdělanostnímu rozvoji regionu.

Školné: ne

Kontaktní informace 

Adresa školy: Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava

Webové stránky: www.vspj.cz

Kontaktní email: vspj@vspj.cz

Facebook: https://www.facebook.com/vsp.jihlava/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7J4m6i6BEP68ST0fwpUj4g