Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské

Nabízené obory

Program: Sociální politika a sociální práce

Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky)

Studijní programy

Cílem studia je příprava odborníků v oblasti sociální politiky a sociální práce, schopných kritického myšlení, samostatného rozhodování, nadaných přenositelnými kompetencemi a smyslem pro morální zodpovědnost a připravených se dále celoživotně vzdělávat, která poskytuje odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka ve smyslu ustanovení § 110 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zajímavosti o škole

Vysoká škola PRIGO uzavřela memoranda o spolupráci s několika zahraničními univerzitami. Hlavní partnerskou školou se stala University of Nebraska, USA. Našim studentům i pedagogům tak nabízíme krátkodobé i delší studijní či pracovní pobyty v USA. Další spolupráci jsme navázali s partnery v Evropě a Číně. Opakovaně jsme získali grantové prostředky z programu ERASMUS. Své studenty také připravujeme na magisterská studia na prestižních univerzitách ve Velké Británii, USA a dalších zemích (Master’s Degree), na kterých mohou studovat absolventi našich bakalářských studijních programů.

Školné: 

prezenční forma: zdarma 

kombinovaná forma: 49 500 Kč/rok

Kontaktní informace 

Adresa školy: Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov

Webové stránky: www.vs-prigo.cz

Kontaktní email: vs@prigo.cz

Facebook: https://www.facebook.com/vysokaskolaprigo

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9BFKgVBGESD27Ou8b-s3qA/featured