5/2022 (Page 2)

Myšlenka zavádění supervize jako nástroje zpětné vazby pro pedagogy vznikla jako součást projektu Reálné problémy virtuálního světa, který má ambice zvýšit mediální gramotnost u mladých lidí, jejich kritické myšlení a tím posílit občanskou společnost ve smyslu boje s manipulací a dezinformacemi v médiích. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Bez nadsázky lze říci, že na mnoha školách jsou bohužel odesílateli hoaxů a dezinformací nikoliv pouze mladí lidé, ale také pedagogové, a to zejména v oblastech, které aktuálně rezonují společností (dříve to byla problematika očkování proti COVID-19, v současné době stále ještěZobrazit text