Bakalářské vzdělávání (Page 2)

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské Nabízené obory Program: Sociální politika a sociální práce Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Studijní programy Cílem studia je příprava odborníků v oblasti sociální politiky a sociální práce, schopných kritického myšlení, samostatného rozhodování, nadaných přenositelnými kompetencemi a smyslem pro morální zodpovědnost a připravených se dále celoživotně vzdělávat, která poskytuje odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka ve smyslu ustanovení § 110 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zajímavosti o škole Vysoká škola PRIGO uzavřela memoranda o spolupráci s několika zahraničními univerzitami. Hlavní partnerskou školou se stala University of Nebraska, USA. Našim studentům i pedagogům tak nabízíme krátkodobé i delší studijníZobrazit text

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské Nabízené obory:  Obor: Zdravotně-sociální pracovník Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Studijní programy Studijní program Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně sociální pracovník Vám poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělání, na jehož základě získáte způsobilost jak k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona 108/2006 Sb., tak k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu zdravotně-sociálního pracovníka (nelékařského zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb.). Praxe v rozsahu 20 týdnů probíhají ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb či organizacích poskytujících pobytové, ambulantní či terénní sociální služby. Zajímavosti o škole VŠPJ byla zřízena v roce 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního typu v České republice. JeZobrazit text

Cílem studijního oboru je získání profesní kvalifikace Zdravotně-sociální pracovník k samostatnému výkonu přímé zdravotně sociální péče a služeb o jedince, rodinu, komunitu a to jak v oblasti preventivní, tak i v oblasti zdravotně sociální, napříč všemi věkovými kategoriemi. Zobrazit text

Studijní program Pastorační a sociální práce je zaměřen jednak profesně, tj. k teoreticko-praktické přípravě sociálních pracovníků pro celou škálu výchovných a sociálních zařízení, jednak na přípravu k možnému dalšímu studiu v programech humanitních či sociálních věd. Studium spojuje praktickou přípravu studujících na základě soudobých poznatků společenských a humanitních věd s jejich osobnostní a duchovní formací, jejímž východiskem jsou křesťanské hodnoty.Zobrazit text