Inspirace pro praxi (Page 2)

15.2.2021 publicistika
Klíčová slova: dobrovolnictví, evaluace, metodika, potřeby, sociální služby,

Tento článok má pomôcť zamestnancom zariadení sociálnych služieb takúto evaluáciu alebo meranie naplánovať a zrealizovať a zistiť, aký reálny vplyv majú ich dobrovoľnícke aktivity či dobrovoľnícke programy. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatnéZobrazit text

12.1.2021 publicistika
Klíčová slova: denní centrum, příklad pozoruhodné praxe, proso, z praxe,

Případ s dobrým koncem Petra (40 let) přišla do Denního centra zhruba v půlce února 2019. Přišla tam zároveň s jejím  přítelem Vaškem (45 let), který se také stal uživatelem služeb Denního centra. Petra byla  zpočátku velmi uzavřená, byla schopna si říct pouze o to, co potřebuje, tudíž které služby Denního centra bude využívat, ale nijak se nebavila – ani s personálem, ale ani s ostatními  klienty. Stále měla po boku svého přítele a bylo dost znatelné, že Vašek je rád, že má Petru stále pod dohledem a že mezi ní a někým jiným nedochází ke kontaktu.   S Petrou jsem jako sociální pracovnice musela udělat individuální plánZobrazit text

11.1.2021 publicistika
Klíčová slova: digitálna gramotnosť, digitálne prostredie, informačná spoločnosť, sociálna práca,

V príspevku sa zameriavame na urgentnú potrebu reflektovať informačné technológie a virtuálne prostredie internetu a sociálnych sietí vo výučbe a v praktickej sociálnej práci, ako spôsobu novej interakcie medzi subjektom a objektom sociálnej práce.  Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatnéZobrazit text

8.1.2021 Veronika Aresta publicistika

Praha 8. 1. 2021 – Paliativa je často skloňovaným slovem. Pro mnoho Čechů je však stále neznámé, k jejich škodě, bohužel. Paliativní péče a léčba je totiž velkým pomocníkem ve chvíli, kdy se člověk ubírá ke konci svého života, někdy v řádu let a někdy měsíců či týdnů. Je dobré vědět jaké jsou ještě nejen medicínské, ale i sociální možnosti pomoci, co člověk prožívá a jak být prospěšně se svým blízkým i v tomto období. Tomu by měla napomoci i nová brožura Amelie, z.s. Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné a jejich blízké. „Brožura je věnována především onkologicky nemocným a jejich blízkým, ale věříme, že v ní najdou informace iZobrazit text

25.12.2020 publicistika
Klíčová slova: dluhová platforma, legislativa, začleňování, zadluženost,

V Ostravě ho zajišťuje dluhová platforma Zadluženost českých domácností je problémem, který přímo ovlivňuje celou řadu dalších oblastí – míru nezaměstnanosti, kvalitu bydlení, dostupnost zdravotní péče či vzdělávání, kriminalitu, recidivu a další. Současně je v mnoha případech příčinou sociálního vyloučení jednotlivců a rodin, vede k sociálním i zdravotním problémům a ohrožuje základní potřeby dětí. Na tuto složitou problematiku reagují tzv. dluhové platformy iniciované po celé republice Agenturou pro sociální začleňování. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatnéZobrazit text

ktpp tým sociální práce

21.12.2020 publicistika
Klíčová slova: konziliární tým, multidisciplinární tým, nemocniční paliativní péče, podpora paliativní péče, projekt, rozhovor,

Sociální práce ve zdravotnictví s sebou nese nejen úlohu prostředníka mezi nemocným a světem mimo nemocnici, k jejím specifikům patří také znalost diagnóz a jejich odraz v sociální oblasti. Právě kombinace sociálních a zdravotních problémů je náročná na psychiku sociálního pracovníka – např. pokud jde o vážné, život ohrožující onemocnění. K tomu všemu přistupuje i náročnost komunikace, kdy se sociální pracovník musí umět přizpůsobit zdravotnímu stavu pacienta.  Kateřina Tichá je od června 2019 členkou konziliárního týmu paliativní péče (KTPP), který nabízí v olomoucké nemocnici specializovanou péči o pacienty s život ohrožujícím onemocněním. Co je úlohou sociálního pracovníka v nemocniční paliativní péči, jak se daří tento trend představovat spolupracovníkům i pacientůmZobrazit text

13.11.2020 Veronika Aresta publicistika

Potká se policajt, socka, učitelka, starosta, ápékáčko, ospoďačka a aktivista aneb sedm speciálních týmů složených z profesionálů v oblasti prevence kriminality i zástupců místních obyvatel působí na území Ostravy. Jejich smyslem je včasné rozpoznání a pojmenování problémových jevů v rizikových lokalitách a hledání jejich efektivního řešení. Zároveň v místě přirozeně tvoří síť aktérů z různých oborů, kteří si díky osobnímu setkávání vyměňují informace, obohacují své znalosti, získávají nové zkušenosti a navazují spolupráci. Multidisciplinární týmy reagují na potřebu propojení aktérů působících v lokalitách, posílení vzájemné výměny informací a hledání efektivních řešení aktuálních problémů. Témata jsou nazírána z různých úhlů, dle zastoupených odborností, čímž jsou obohaceni všichni přítomní. Vytvořená síť umí pružně a rychleZobrazit text

8.11.2020 Veronika Aresta publicistika

Neformálně pečující jsou často podporovanou skupinou, které se věnuje řada organizací. Nejčastější pomoc je formou kurzů, seminářů či jinými skupinovými aktivitami. Tím, že naše organizace poskytuje služby v domácím prostředí, rozhodla jsem se i tímto směrem nabízet pomoc a podporu pečujícím, a zúročit tak 21 let zkušeností. Chtěla bych se s Vámi níže podělit o některé své dovednosti při poskytování podpory pečujícím osobám a také přiblížit roli rodinného průvodce. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatnéZobrazit text

21.10.2020 Veronika Aresta publicistika

Úvod Cieľom príspevku je poukázať na momentálny stav harm reduction služieb na Slovensku a konkrétnejšie priblížiť špecifiká pomoci cieľovým skupinám ľudí užívajúcich drogy a ľudí pracujúcich v pouličnom sexbiznise najmä v oblasti zdravia a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Príspevok tiež popisuje praktickú rovinu práce s klientmi a klientkami v rámci sociálnej asistencie. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatnéZobrazit text

30.9.2020 publicistika
Klíčová slova: duševní onemocnění, komunitní služby, podpora, recovery, spolupráce, zotavení,

Zotavení – naděje a kvalita života i přes příznaky nemoci V současném teoretickém pojetí zdraví můžeme sledovat obecný posun od jeho zjednodušujícího chápání jako absence příznaků nemoci ke komplexnímu pojetí (Zacharová et al., 2007). V oblasti péče o duševní zdraví to nejvíce reflektuje koncept zotavení, který je postaven na přesvědčení a zkušenosti, že z duševní nemoci se lze zotavit. V rámci zotavení můžeme duševní nemoc a zdraví sledovat komplexně na úrovni klinické, funkční, sociální a osobní (Bitter et al., 2020). Vzhledem k těsnému propojení těchto úrovní je možné duševní zdraví jedince ovlivňovat zaměřením na kteroukoli z nich dle jeho individuálních potřeb a přání. Poskytnout podporu na všechZobrazit text