o čem se mluví (Page 2)

Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů chce Armáda spásy připomenout svou kampaň Z ulice do Přístavu, která podporuje seniory s nízkými příjmy, a to i z řad lidí bez domova. Ti mohou využívat služeb Domovů Přístav, které jako jediná organizace v České republice provozuje Armáda spásy. Domovy Přístav poskytují bezpečné místo pro důstojný život a svým uživatelům minimalizují riziko sociálního propadu, zhoršení zdravotního stavu a klienti mají zajištěn i kontakt s institucemi, úřady a potřebnými lékaři. „Zhruba 25 % lidí bez domova potřebuje využívat nějakou službu sociální péče. Mezi lidmi bez domova je navíc zastoupeno stále více seniorů, kteří se do standardních domovů pro seniory nedostanou, ale potřebují péči druhéZobrazit text

Linka důvěry, dle § 55 zákona 108/2006 Sb. sociální služba telefonické krizové pomoci (nyní poskytována i dalšími distančními způsoby – např. chat), může být lakmusovým papírkem aktuálních stavů společnosti. Myslíme tím, aktuálních stavů ve spojitosti s obtížemi, které lidé řeší, tématy, které rezonují, a především situacemi a okolnostmi, které přivádějí lidi do náročných až krizových situací. Jak se tedy proměnily kontakty a kontaktující v posledních měsících, které následovaly po pandemii? Tímto článkem bychom vám rádi přiblížili naše postřehy týkající se dopadu pandemie na duševní zdraví. Modrá linka, z.s., svou činnost na poli telefonické pomoci zahájila v roce 1994, a podíváme-li se do statistiky na kontakty, vidíme,Zobrazit text

Na onkologické klinice ve státě Massachusetts pracuji od března 2020. Můj první nástupní den byl zároveň dnem, kdy začal v tomto americkém státě tzv. lockdown. Ve zdravotnických zařízeních ambulantního typu byl ze dne na den zahájen krizový režim; pracovníci, kteří byli k provozu zařízení nezbytní (essential staff), např. lékaři, sestry a technický personál, pokračovali v práci na stanovišti, zatímco ostatní (non-essential staff) začali pracovat z domova. Mezi ně patřili i ti, kteří se věnují psychosociální péči, tedy sociální pracovníci, psychologové, psychiatři. Jakkoliv bylo náročné zacvičovat se na nové pracovní pozici bez přímého kontaktu s kolegy a nadřízenými, moje osobní „újma“ byla zanedbatelná ve srovnání s dopadem krizového režimu na pacienty kliniky.Zobrazit text

Asociace občanských poraden přináší přehledový článek o problémech, se kterými přicházeli klienti a klientky do občanských poraden nejčastěji během roku 2022.  Složitost, náročnost, ale i komplexnost sociální podpory nabízené prostřednictvím odborného sociálního poradenství poskytovaného v občanských poradnách ukazuje následující tabulka. Dlouhodobě stoupá v občanských poradnách počet dotazů řešených v dluhové problematice (zejména v kategoriích exekuce, oddlužení). Stoupající počet dotazů souvisí s problémy některých energetik, zvyšujícími se cenami energií, zvýšenou inflací a problémy řady lidí, kteří nemají dostatek finančních prostředků, někteří z nich se pokouší dosáhnout na sociální dávky. Řeší problémy spojené s uhrazením nákladů souvisejících s bydlením. Mají těžkosti v práci, pokud jde o zaměstnané lidi, kteří mají, pro ně nezvladatelné, dluhy. Následující textZobrazit text

Bílý kruh bezpečí (BKB) je zapsaný spolek pro pomoc obětem trestných činů včetně domácího násilí. Byl založen v roce 1991 a v České republice poskytuje služby dlouhých třicet dva let. Poradny BKB najdete v devíti městech České republiky – Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Liberec, Jihlava, Pardubice a České Budějovice. Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc nejen obětem trestných činů, ale rovněž pozůstalým osobám po obětech trestných činů, svědkům trestných činů a osobám ohroženým domácím násilím. Každá pobočka BKB má svého klíčového sociálního pracovníka, poradenství poskytují v rámci poradny odborně způsobilí poradci, především právníci, psychologové a sociální pracovníci, a to jako dobrovolníci ve svém volném čase bezZobrazit text

V Česku žije více jak milion lidí s tělesným postižením. Terapie – ať už fyzioterapie,psychoterapie, ergoterapie či jiné – mohou významně ovlivnit kvalitu života, zlepšitjeho fyzický a psychický stav a pomáhají při začlenění do společnosti. Nadační fondSolithera pomocí svých “solidárních terapií” shromažďuje peníze na financovánítakových služeb pro ty, kteří si je nemohou dovolit. Základem fondu je aktivníkomunita terapeutů, kam láká nové lidi. V současné době je pro spoustu fyzicky či psychicky znevýhodněných osob obtížné sedostat k terapeutickým službám. Roli v tom hraje jejich špatná sociální či ekonomickásituace, nedostupnost služeb v blízkém okolí nebo přímo fyzická omezení, která jimnedovolují služby navštěvovat mimo své bydliště. Tyto služby,Zobrazit text

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Václav Havel MENS SANA, z.ú. poskytuje profesionální sociální služby ročně více než 200 lidem se zkušeností s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji již 27 let. Zažili jsme euforii devadesátých let, rozvoj internetu, 3D technologií, sociálních sítí, ale také ničivé povodně, železniční katastrofy, uprchlické krize a pandemii. Pandemie Covid 19 nás zastihla podobně jako tisíce jiných lidí i institucí zcela nepřipravené.  Přinesla mnoho obtížných zkoušek a náhlých změn.  Nová situace v souvislosti s pandemií koronaviru vyvolala spoustu otázek, na které bylo obtížné hledat odpovědi, jelikož pro každého z násZobrazit text

Záznam z tiskové konference naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=VOEILqXkddM Navzdory prohlubující se socioekonomické krizi vláda Petra Fialy nadále otálí s navrácením270 milionů eur z Fondu soudržnosti (FS) zpět do Evropského sociálního fondu (ESF).Prostředky ESF+ v minulosti seškrtala vláda Andreje Babiše ve prospěch infrastrukturníchfondů. Udělat to však mohla jenom díky příslibu zpětného převedení prostředků v případězhoršení socioekonomické situace a propadu v oblastech zaměstnanosti, sociálníhozačleňování a vzdělávání, což bylo zaneseno i do Dohody o partnerství. Odborná veřejnosta Evropská komise, které už tehdy varovaly, že se jedná o chybný krok, se teď ptají, kdy dojdek nápravě. Sociální služby, které potřebuje v dnešní situaci stále více lidí, totiž nemají dostatekpeněz a bezZobrazit text

O svých zkušenostech hovoříme tentokrát s Evou Procházkovou, zakladatelkou koncepce biografické péče® o seniory v Česku.  Metoda biografické péče je zaměřena na vnímání seniora s celou jeho historií. Životní příběh seniora nám poskytuje daleko více instrumentů do péče o potřeby a přání jedince. Zcela zásadní v BIO-péči® je cílená podpora seniora v orientaci časem, místem, osobou a situací. To se učíme a následně i umíme v multioborovém BIO-týmu. ZÁKLADEM KVALITY PÉČE O SENIORY, JE KVALITA INFORMACÍ SE KTERÝMI TVOŘÍME PLÁNY PÉČE. Pokud nemáme kvalitní informace snižuje se také kvalita individuální podpory seniora. Snažíme se, aby personál uměl zmapovat životní příběh seniora a zde začíná cesta k BIO-péči®. Tvorba biografických knih jeZobrazit text

Kontaktní centrum Progressive pro osoby ohrožené závislostí bylo založeno v Praze v roce 2006 a je registrovanou sociální službou poskytující adiktologickou péči. K jeho pracovníkům a pracovnicím se po deset let řadila také Kristýna Kinkalová na pozici vedoucí zařízení a Adéla Šálená jako zástupkyně vedoucí. Od svého počátku působilo v nájemních prostorech městské části (dále MČ) Prahy 5. V roce 2009 začalo v této MČ působit další kontaktní centrum a v roce 2012 také program substituční léčby. Tyto adiktologické služby zde působí i v roce 2023.Z hlediska dostupnosti jsou poddimenzované a jejich koncentrace v jedné MČ má několik negativních dopadů. Tím nejvýraznějším je shlukování velkého množství klientů a klientek v okolíZobrazit text