o čem se mluví (Page 2)

V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu jsme vytvořili přehled možností a způsobů, jak pomoci. Budeme rádi, pokud budete náš seznam doplňovat o další tipy. Můžete nám dát vědět na e-mail redaktorka@socialniprace.cz nebo přes naši Facebookovou stránku. Chceme poděkovat všem sociálním pracovnicím a pracovníkům, kteří se angažují v organizování pomoci, přestože žijí už dva roky pod tlakem koronavirové pandemie. Prosíme, dbejte také na péči o sebe samotné, k tomu můžete využít např. nabídky psychologické pomoci, které jsou zmíněny níže. Souhrnné weby s nabídkou a poptávkou pomoci Stojíme za Ukrajinou – souhrnný web s možnostmi pomoci Pomáhej Ukrajině Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty – jednotný web pro nabídkuZobrazit text

V reakci na vstup ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a z toho plynoucího rizika další eskalace ozbrojeného konfliktu vyhlásila Charita Česká republika již 22.2.2022 veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům zasažených oblastí. Z krizového fondu jsme zároveň uvolnili půl milionu korun na bezprostřední pomoc. V důsledku vleklého ozbrojeného konfliktu se východ Ukrajiny potýká s dlouhodobou humanitární krizí. Ruské uznání separatistických republik a vstup ruské armády na jejich území dramatickou situaci v zemi ještě prohloubí, další desítky tisíc lidí budou nuceny uprchnout z postižených oblastí a budou potřebovat pomoc se zajištěním základních životních potřeb. Ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem, Charitou Ukrajina, se v první fázi zaměříme naZobrazit text

V průběhu nelehkého období pandemie covid-19 jsem poslouchala zprávy kolegyň a kolegů z nemocničních paliativních týmů, kteří mluvili nejen o péči o pacienty a jejich rodiny, ale i o ambivalenci zkušeností, které mají z práce, kterou museli částečně přesunout do on-line světa, částečně ponechat v osobní „verzi“ a zejména velmi jemně zvažovat, kdy kterou navrhnou a využijí. Zkusila jsem se tedy zeptat kolegyň, většinou sociálních pracovnic, formou krátké ankety, jak by zkušenosti vyhodnotily, a hlavně, co bychom si mohli ponechat v praxi sociální práce jako užitečné nové metody. Konziliární paliativní týmy v nemocnicích jsou multidisciplinární pracovní týmy sestávající z lékařů, sester, sociálních pracovníků, psychologů, spirituálních pracovníků. Tým zajišťuje konzultace a intervence paliativníchZobrazit text

SANANIM z.ú., organizace pro léčbu závislostí, se po mnoha letech rozhodla zúčastnit soutěže, kterou pořádá od roku 2013 Nadace rozvoje občanské společnosti. To, že jsme uspěli, je pro nás velkým oceněním a motivací. Proč? Protože o závislých lidech se moc nemluví a naše práce je tak skryta. „Je nám trochu přes třicet let a máme za sebou neuvěřitelný kus velmi dobré práce, který nelze nahlížet pouze počty klientů, kteří ukončili léčbu. Presto, že jsme v nejlepším věku, tak při náročnosti práce v našich zařízeních a vzhledem ke kontinuální existenční nejistotě má pro nás ocenění hodnotu, kterou lze obtížně měřit. Vyjadřuje totiž i víru v kvalituZobrazit text

V únoru se můžeme těšit na jubilejní desátý ročník tradiční zdravotně osvětové kampaně, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Důvodem je nadměrná spotřeba alkoholu v ČR. Rizikově u nás pije více než 1 000 000 lidí. Loni se podle průzkumů zúčastnilo Sucháče přes 10 % dospělé populace. Ročník 2022 přináší jako obvykle řadu novinek. Jednou z nich je průvodce světem alkoholu pro „nezávislé české firmy” nebo data o pozitivním dopadu na 53 % účastníků kampaně. Pravidla jsou jednoduchá. Celý únor ani kapku alkoholu. Účastníci „Sucháče” se mohou tradičně registrovat k výzvě na stránkách www.suchejunor.cz. „Registrované účastníky provedeme měsícemZobrazit text

Anděl Strážný, z.ú. je moderní registrovaná sociální služba tísňové péče, která poskytuje pocit jistoty a bezpečí a pomoc v krizových situacích 24 hodin denně, 365 dní v roce v rámci celé České republiky. Prostřednictvím SOS tlačítka pomáhá doma i venku seniorům i lidem s postižením ve chvílích, kdy jsou sami. Princip tísňové péče je jednoduchý, klient má u sebe monitorovací zařízení, které v případě potřeby (jako např. zhoršení jeho zdravotního stavu, pádu nebo když si chce popovídat) zmáčkne a okamžitě se spojí s dispečinkem, který reaguje na jeho potřeby. Nicméně je to opravdu takto jednoduché i pro klienty a zaměstnance Anděla Strážného? Procentuálně tvoří největší podíl našichZobrazit text

Sociální práce je klíčovou profesí při řešení nepříznivých sociálních situací a při sociálním začleňování. Má své místo hned v několika soustavách, především tam, kde je primární konání ve prospěch potřebných, ale i v dávkových systémech. V České republice se stará o několik set tisíc klientů přibližně 17 tisíc sociálních pracovníků. Z historie vývoje profesionalizace „Profesionalizace znamená směřování k profesi, tedy historický vývoj, kdy na sebe navazují tři vývojové stupně: původně vykonávané a neinstitucionalizované pracovní činnosti, které se později mění v zaměstnání (řemeslo) vykonávané na plný úvazek a sociálně výrazněji ohodnocené, a vývojově nejvyšší stupeň, kterým je profese. Profese je založená na dlouhodobém procesu přijetí teoretického vědění, kteréZobrazit text

Vláda schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, která umožní, aby více lidí dosáhlo na příspěvek na bydlení a mohlo ho využít i na úhradu vyšších faktur za energie. Příští týden o ní bude v režimu legislativní nouze jednat Poslanecká sněmovna a poté Senát. Nová pravidla by měla platit od ledna. Vedle toho metodický pokyn MPSV zároveň zpřístupní většímu okruhu domácností i další dávku – tzv. mimořádnou okamžitou pomoc (MOP). „Vláda schválila bleskovou pomoc pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou. Na příspěvek na bydlení dosáhne více lidí, kteří mají potíže s vysokými cenami energií. A také změkčujeme podmínky pro čerpání mimořádné okamžité pomoci. Návrh MPSV byZobrazit text

Vláda Petra Fialy schválila 6. ledna 2022 finální verzi Programového prohlášení vlády České republiky. Vláda slibuje podporu rodin, provedení změn v oblastech důchodového systému, v aktivní politice zaměstnanosti a zaměstnavatelů. Důraz by měl být kladen na dostupnost sociálních služeb, zajištění dostupného bydlení a aktivní boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě. V rámci priorit z oblasti rodinné politiky by měla být umožněna flexibilnější distribuce péče v rodině a rodičovský příspěvek by mohli pobírat také prarodiče dítěte. Podpořena by měla být také síť poradenských služeb pro rodinu v krizi a primární prevence. Velký potenciál má slíbené sjednocení systému péče o ohrožené rodiny a děti ze tří stávajícíchZobrazit text

Úvod Sociální práce s lidmi, jejichž obtíže jsou definovány konkrétním somatickým onemocněním, není zcela obvyklá. Taková specializace není obecně možná, a to přesto, že mívá své opodstatnění. Konkrétní lidé potřebují specifickou pomoc, kterou nedostávají ‒ tak vznikl před lety předpoklad sociální práce s onkologicky nemocnými a její zařazení do aktivit neziskové organizace Amelie, z.s., která se věnuje právě onkologicky nemocným a jejich blízkým. Sociální práce v ČR tak dostala do svého portfolia organizaci, která se věnuje nejen specifické sociální práci, ale také advokátním aktivitám, v rámci nichž prosazuje sociální změny související se životem s rakovinou. Onkologie jako medicínský obor prošla v průběhu let velkým vývojem a dopady lze sledovat iZobrazit text