V první linii

Na podzim roku 2020, byla studentům sociální práce a přidružených oborů nařízena pracovní povinnost. Jak se s touto změnou vyrovnávali, co jim práce v zařízeních dala, jak danou situaci zvládali, dařilo se jim skloubit pracovní a studijní povinnosti?  Jaké to bylo být celý den v ochranných pomůckách a mnoho dalšího přinášíme v různých podobách přímo od studentek sociální práce v první linii.  Příběh Pavly „Studuji sociální práci na Jahodovce – Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze a nyní jsem ve 3. ročníku. Co se pracovní povinnosti týče, ráda bych začala situací na jaře. Už tehdy nám byla pracovní povinnost uložena, ačkoli se o nás nikdy moc nemluvilo a nepsalo.Zobrazit text

Na podzim roku 2020, byla studentům sociální práce a přidružených oborů nařízena pracovní povinnost. Jak se s touto změnou vyrovnávali, co jim práce v zařízeních dala, jak danou situaci zvládali, dařilo se jim skloubit pracovní a studijní povinnosti?  Jaké to bylo být celý den v ochranných pomůckách a mnoho dalšího přinášíme v různých podobách přímo od studentek a studentů sociální práce v první linii.  Příběh Terezy „Pracuji v jednom nejmenovaném domově pro seniory v Ostravě jako pracovnice přímé péče. Tato pozice zahrnuje péči o seniory, jedná se o hygienu, podávání stravy a v současné době také dezinfekci povrchů a mytí nádobí. Chodím jenom na ranní směny od 6:30 do 14:00.  Pracovní povinnostZobrazit text

Na podzim roku 2020, byla studentům sociální práce a přidružených oborů nařízena pracovní povinnost. Jak se s touto změnou vyrovnávali, co jim práce v zařízeních dala, jak danou situaci zvládali, dařilo se jim skloubit pracovní a studijní povinnosti?  Jaké to bylo být celý den v ochranných pomůckách a mnoho dalšího přinášíme v různých podobách přímo od studentek sociální práce v první linii.  Příběh Adély „Jsem studentkou prvního ročníku Vyšší odborné školy sociální Caritas a Univerzity Palackého v Olomouci. Můj obor je Sociální práce. V tomto odvětví už mám praxi ze střední školy, takže když jsem se dozvěděla o možné pracovní povinnosti, tolik jsem se nebála. Nakonec jsem se dohodlaZobrazit text

Na podzim roku 2020, byla studentům sociální práce a přidružených oborů nařízena pracovní povinnost. Jak se s touto změnou vyrovnávali, co jim práce v zařízeních dala, jak danou situaci zvládali, dařilo se jim skloubit pracovní a studijní povinnosti?  Jaké to bylo být celý den v ochranných pomůckách a mnoho dalšího přinášíme v různých podobách přímo od studentek sociální práce v první linii.  Příběh Terezy „Pracovní povinnost vykonávám v domově pro seniory, konkrétně jde Dům pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici. Pracuji na pozici pracovnice v sociálních službách, což znamená, že jsem v přímé péči u klientů. Prakticky to znamená to, že pomáhám při podávání stravy, při hygieně, koupání, drobným úklidem apod.  Zobrazit text

Na podzim roku 2020, byla studentům sociální práce a přidružených oborů nařízena pracovní povinnost. Jak se s touto změnou vyrovnávali, co jim práce v zařízeních dala, jak danou situaci zvládali, dařilo se jim skloubit pracovní a studijní povinnosti?  Jaké to bylo být celý den v ochranných pomůckách a mnoho dalšího přinášíme v různých podobách přímo od studentek sociální práce v první linii.  Příběh Kristýny „Dobrovolně jsem se přihlásila na výzvu kolegyně na pomoc klientů v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP).  Toto zařízení uvítalo moji pomoc. Je zde zajištěna celodenní péče o klienty. Při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při osobníZobrazit text

Na podzim roku 2020, byla studentům sociální práce a přidružených oborů nařízena pracovní povinnost. Jak se s touto změnou vyrovnávali, co jim práce v zařízeních dala, jak danou situaci zvládali, dařilo se jim skloubit pracovní a studijní povinnosti?  Jaké to bylo být celý den v ochranných pomůckách a mnoho dalšího přinášíme v různých podobách přímo od studentek sociální práce v první linii.  Příběh Zuzany „V březnu 2020 jsem byla studentkou 4. ročníku sociální práce na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy, momentálně jsem v posledním ročníku. Pracuji v Nemocnici Na Bulovce v Praze jako sociální pracovnice.  Zajišťuji následnou péči, nejčastěji podávám žádosti do rehabilitačních zařízení, LDN, případně hospicové péče. Poskytuji sociálníZobrazit text

Vedení Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity bylo o uložení pracovní povinnosti studentů sociální práce a dalších oborů podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, obeznámeno s dopisem MPSV následující den po vyhlášení, tzn. 13/10. Ještě tentýž den jsem obdržela od pana děkana podrobné informace a dohodli jsme vše potřebné. Komunikace v rámci fakulty byla v tomto ohledu vynikající. S ohledem na to, že příslušné obory jsou vyučovány na několika fakultách MU, jednání o aktivaci pracovní povinnosti se zástupci Jihomoravského kraje zajišťovalo vedení univerzity. Masarykova univerzita má velmi dobře nastavený a propracovaný systém zapojení studentů – dobrovolníků,Zobrazit text

Alena Lochmannová, proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy poskytla rozhovor o studentech Západočeské univerzity, kteří napříč ročníky posilují řady pracovníků hygieny i nemocnic. O studiu a slaďování studijních povinností, o chystaném projektu fakulty a jednodenním kurzu Základních ošetřovatelských dovedností se dočtete níže. Jaký je váš názor na vyhlášení pracovní povinnosti pro studenty a jak vaše fakulta reagovala na její vyhlášení? Pracovní povinnost studentů, kteří byli zapojeni do pomoci ve zdravotních a sociálních službách, v polovině měsíce prosince skončila. Je to stav, který jsem si osobně přála, kdy s ohledem na postupnou stabilizaci situace ve zdravotnických zařízeních bylo účelné, aby se studenti vrátili pouze ke vzdělávání. PovažujiZobrazit text