3/2021 – Metody sociální práce (Czech and Slovak only)


Anotace

Metody sociální práce

Všeobecně se za metodu považuje záměrný postup, způsob, jakým se snažíme dosáhnout cíle. Součástí metody je tedy cíl a způsob jeho dosažení.

Za specifický cíl sociální práce můžeme považovat zlepšování neuspokojivých mezilidských vztahů. Lidé, kteří prožívají těžkosti na poli vlastního společenského prostředí na jedné straně a společenského prostředí, které si nevědí rady s těmito lidmi, na straně druhé. Například mezi seniory, závislými na pomoci, a těmi, kteří je ekonomicky zneužívají nebo zanedbávají. Anebo mezi předsudky veřejností marginalizovaných lidí bez domova a veřejností, která má z těchto lidí strach nebo má strach z toho, jak si je díky svým vlastním předsudkům představuje. Anebo mezi žadateli o sociální dávky a úředníky, kteří jim odmítají nebo mají zakázáno
pomáhat s vybavovaním žádostí… A tak dále.

Kladou si sociální pracovníci za cíl zlepšovat neuspokojivé vztahy mezi lidmi a jejich společenským prostředím? Nebo si kladou jiné cíle? Jaké způsoby využívají, aby těchto cílů dosáhli? Jak si je stanovují? Na koho a jak ve snaze dosáhnout zvolených cílů působí? To jsou elementární otázky. Umíme však na ně odpovědět? Prosíme ty, kteří to umějí a jejich odpovědi jsou ověřené, ať o tom napíšou a informují své kolegy.

Je třeba položit si také složitější otázky:

Jsou cíle, které sociální pracovníci sledují, smysluplné? A sledují sociální pracovníci své cíle nebo cíle svých klientů? Nebo sledují cíle někoho jiného, kdo nehledí ani na zájmy těch prvních, ani těch druhých, ani těch třetích?

Které metody jsou specifické jen pro sociální práci a jak je rozpoznat? Jsou postupy, které sociální pracovníci využívají, efektivní, což znamená, že vedou k naplnění vytyčených (a smysluplných) cílů, a přitom nevedou ke vzniku ztrát nebo rizikům větším než problémy, které mají být překonány?

Snaží se sociální pracovníci dosahovat zvolených cílů odhalováním a omezováním příčin problémů nebo podporováním potenciálu a využívání zdrojů? A je mezi tím až takový rozdíl? Spoléhají se sociální pracovníci při dosahování zejména na sebe, nebo na schopnosti a aktivitu klientů? Snaží se o prevenci, nebo spíše hasí požáry a řeší krize?

Pokud se těmito nebo podobnými otázkami zaobíráte a chcete na ně odpovědět, napište o tom!

Libor Musil,
editor čísla