Orders and pricelist

Czech republicSlovakiaEurope

Objednávku tištěného vydání pro nás zajišťuje distribuční společnost SEND.

Druh předplatnéhoInstituceObčané
Roční předplatné
+ online publicistika
+ online archiv
954 Kč595 Kč
1 číslo265 Kč165 Kč

Poznámka: Součástí ročního předplatného je přístup ke kompletnímu archivu časopisu přes portál Floowie a k online publicistice. Kontaktujte prosím paní Olgu Cídlovou (olga.cidlova@socialniprace.cz), která vám online přístupy zřídí.

Objednávky na Slovensko realizujte prosím prostřednictvím webové stránky AVSP SR nebo e-mailem na adresu Mgr. Jany Vrťové (jana.vrtova@umb.sk).

Druh předplatnéhoInstituceObčané
Roční předplatné
+ online publicistika
+ online archiv
1602 Kč1243 Kč
1 číslo427 Kč327 Kč

Objednávku tištěného vydání do Evropy pro nás zajišťuje distribuční společnost SEND.

Druh předplatnéhoInstituceObčané
Roční předplatné
+ online publicistika
+ online archiv
1602 Kč1243 Kč
1 číslo427 Kč327 Kč

Poznámka: Součástí ročního předplatného je přístup ke kompletnímu archivu časopisu přes portál Floowie a k online publicistice. Kontaktujte prosím paní Olgu Cídlovou (olga.cidlova@socialniprace.cz), která vám online přístupy zřídí.

Obsah předplatného

Časopis vychází v dělené podobě:

Akademická částPrakticko-publicistická část
– editorial, odborné recenzované texty (teoretické a empirické studie), recenze knih– online články, které vychází na webu www.socialniprace.cz
– vychází tiskem a v e-verzi na portálu Floowie.com– dostupná pouze předplatitelům časopisu jako celku

Poznámka: Ostatním čtenářům jsou texty zpřístupněny s časovým odstupem přibližně dvou let na webu časopisu. Přístupy do online publicistiky zřizujeme v měsíčních intervalech, a to na základě uhrazeného předplatného. V případě, že jste časopis zakoupili mimo naši distribuční firmu SEND a máte zájem o přístup k publicistice časopisu.