INOVACE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Datum / čas
10.02.2023
9:00 - 14:00


Pozvánka na workshop 

srdečně Vás zveme na interaktivní workshop organizovaný ve spolupráci Technické univerzity Liberec a Asociace vzdělavatelů v sociální práci k projektu 

INOVACE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

  • vedení workshopu: Kateřina Thelenová, Ph.D. (za řešitelský tým)
  • termín konání: února 2023, 9 až 14 hod.
  • místo konání: Brno, VOŠ Kotlářská 9
  • účast na semináři je bez poplatku
  • účastníci obdrží potvrzení o účasti
  • je třeba se přihlásit do 1. 2. 2023na mail: vzdelavani@asvsp.org

Workshop je určený pro sociální pracovníky z praxe a pro vyučující a studující ze škol sdružených v ASVSP. Počet účastníků je omezen.

Anotace: Workshop bude věnován tématu krizového managementu v sociálních službách v rámci projektu TAČR: Inovace krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory (identifikační kód: TL05000664). Součástí programu je představení projektu, teoretické zázemí k tématu krizového managementu v sociálních službách a výsledky výzkumu, reflexe aplikačního garanta projektu a především průběžná diskuze zkušeností účastníků v této oblasti.

Účastníci obdrží odborné materiály k danému tématu a potvrzení o účasti. Na místě bude k dispozici drobné občerstvení.

Program:

9. 00  až  9. 30 úvodní slovo a představení projektu
9. 30  až 10.30 reflexe aplikačního garanta, Bc. Jan Gabriel, MBA
10.30 až 11.00 přestávka
11.00 až 12.00 krizový management v sociálních službách
12.00 až 12.15 přestávka
12.15 až 13.15 metodika výzkumu a hlavní výsledky výzkumu
13.15 až 14.00 závěrečná diskuse, evaluace

 

Těšíme se na setkání a diskusi s Vámi. 

za řešitelský tým: PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. 

za středisko vzdělávání ASVSP: Mgr. Lucie Táborská a PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.