Paliativní a hospicová péče v jižních Čechách aneb před smrtí neutečeš

Datum / čas
06.03.2024
9:00 - 16:30

Místo konání
Clarion Congress Hotel


Myšlenka konference vychází ze skutečnosti, že všechny formy poskytování paliativní péče mají v systému nabízených služeb Jihočeského kraje své místo. Každý druh či forma péče má jinou působnost, může se věnovat jiné etapě v trajektorii nevyléčitelného onemocnění, může být zaměřena jak přímo na pacienta, tak i na jeho blízké. Péče o klinicky nestabilního pacienta v závěru života vyžaduje dobře koordinovanou, multiprofesní péči, která je podmíněna spoluprací lékařů různých oborů, nelékařských zdravotnických pracovníků, sociálních pracovníků, psychologů, duchovních, dobrovolníků a samozřejmě pacientovy rodiny a blízkých.

Tématem regionální konference je propojení zdravotních a sociálních služeb v Jihočeském kraji, jejich spolupráce i návaznost, když jejím hlavním smyslem je kvalita života pacienta tzv. paliativně relevantního a jeho prostup systémem služeb a péče. I proto se zaměřuje především na jihočeské poskytovatele zdravotních a sociálních služeb v oblasti paliativní péče, a to napříč jejich profesemi, neboť základem paliativní péče je multidisciplinární způsob práce na zdravotně sociálním pomezí. Naše konference Paliativní a hospicová péče v jižních Čechách s výstižným podtitulem „aneb před smrtí neutečeš“ takovou možnost nabízí.

Záštitu nad konferencí převzal hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba.

Konference je určená pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb.

Registrace na konferenci je v tuto chvíli ukončena z důvodu naplnění kapacity.
Odesláním registračního formuláře je garantováno Vaše přihlášení na konferenci. Potvrzení o přihlášení Vám bude do dvou dnů zasláno na Vámi uvedený email.

Pozvánka