PŘEDNÁŠKA O RIZICÍCH NADUŽÍVÁNÍ LÉKŮ

Datum / čas
22.04.2022
16:00 - 17:00


Nadužívání léčiv je doprovodným jevem jejich snadné dostupnosti. Životní
styl moderní společnosti, enormní tlak na výkon, vliv reklamy a často přehnaná očekávání jsou konfrontována s naším povědomím o rizicích farmakoterapie. Přednáška poukáže na nejčastější chyby a omyly, jichž se při užívání
léčiv dopouštíme.

Datum a čas: 22. dubna | 16:00–17:00 hod.
Místo konání: MMB – Malinovské nám. 3, míst. č. 111
Organizátor: PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.

Akce probíhá v rámci Brněnských dnů prevence.