Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě

Datum / čas
25.03.2021 - 26.03.2021
9:30 - 17:30


CESES FSV UK Praha, 25. – 26. března 2021 (online)

Konsensuální konference zabývající se návratem lidí bez domova do bydlení se uskuteční v rámci řešení projektu „Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě“ podpořeného Technologickou agenturou České republiky (program ÉTA, č. projektu TL 01000220). Je jeho nejvýznamnějším výstupem a také jedním z metodických kroků, které řešitelský tým pod vedením prof. Martina Potůčka využívá pro realizaci projektu.

Hlavní otázkou konference je Jaké jsou hlavní překážky v efektivním řešení návratu lidí bez domova do bydlení? V této souvislosti jde mj. i o tyto dílčí otázky: Jak moc chybí zákon o sociálním bydlení, novelizace zákona o sociálních službách, lepší meziresortní spolupráce? Jakou roli v řešení či neřešení situace hrají veřejné mínění a společenské hodnoty obecně?

A paralelně s touto tematickou otázkou stojí v centru zájmu i to, jestli a jak navrhované postupy konsensuální konference lze uplatnit obecněji v efektivním řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh, které před společnosti České republiky stále stojí. Přestože je tedy tato konsensuální konference zaměřena na jedno konkrétní téma, její realizace je rovněž ověřováním možné role tohoto typu konference i pro řešení dalších dlouhotrvajících společenských problémů.

Cílem tedy je během setkání za aktivní pomoci účastníků konference a poroty, která se bude skládat z vybraných respektovaných osobností, pokud možno, dospět ke konsensuálním návrhům, jak tyto bariéry překonat.

Účastníky konsensuální konference budou odborníci z řad úředníků, sociálních pracovníků i profesionálních výzkumníků, kteří se problematikou bydlení a lidí bez domova zabývají z různých pozic. Bude zastoupena především obecní samospráva z velkých i menších sídel, ale také státní správa (zástupci ministerstev) a rovněž akademická obec.

Níže si můžete stáhnout metodický materiál, v němž je popsáno vymezení rozsáhlé rozhodovací úlohy a také role konsensuální konference.

Více o konferenci najdete zde.