Příští stanice svět

Datum / čas
20.09.2022
12:30


Dovolte, abychom vás pozvali na setkání s médii k tématu Evropského roku mládeže, které pořádá Dům zahraniční spolupráce (DZS), coby národní koordinátor této iniciativy.

Setkání proběhne 20. září 2022 v prostorách DZS (Na Poříčí 4, Praha 1) od 12:30 hodin za přítomnosti zástupců MŠMT. Představeny budou aktivity České republiky pořádané na podporu a posílení participace mladých lidí v různých oblastech. Konkrétní příklady projektů přiblíží Úřad vlády ČR, Ministerstvo zahraničních věcí a MAS Naděje, která dlouhodobě pracuje s venkovskou mládeží.

Více informací o Evropském roku mládeže naleznete na dzs.cz/evropsky-rok-mladeze.

Na setkání s médii naváže zahájení Festivalu příležitostí pro mladé Příští stanice svět, kterým chce DZS zviditelnit příležitosti pro mladé v oblasti vzdělávání, dobrovolnictví, občanské participace nebo podpory udržitelného způsobu života.

Na festival jste pochopitelně rovněž srdečně zváni. Podrobnosti o jeho programu jsou k dispozici na prististanicesvet.cz.

Prosíme o potvrzení vaší účasti na email radka.vavrouskova@dzs.cz.

Předem děkujeme a těšíme se na viděnou.