SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY PRO OBĚTI DOMÁCÍHO A GENDEROVĚ PODMÍNĚNÉHO NÁSILÍ

Datum / čas
26.03.2024
9:00 - 12:00

Místo konání
Hotel ILF


Na konferenci představíme činnost Centra komplexní krizové pomoci ROSALIN, které vzniklo díky podpoře Fondů EHP a Norska a MČ Praha 2, a další aktivity, které jsme realizovali v rámci tohoto projektu. V jednotlivých panelových diskuzích bychom se pak rádi zaměřili na širší kontext poskytování specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí a diskutovali existující překážky, ale také příklady dobré praxe.

Program konference
8:40 – 8:59 Prezence
9:00 – 9:15 Přivítání a úvodní slovo

Náměstkyně primátora hlavního města Prahy   Alexandra Udženija,
Místostarosta městské části Praha 2 a poslanec Michal Zuna,
Norské velvyslanectvíChargé d’affaires, pan Per Øystein Vatne
9:15 – 9:45 Význam specializovaných služeb a jejich místo v systému pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí
Branislava Marvánová Vargová, projekt ROSALIN Centrum komplexní krizové intervence pro ženy oběti domácího násilí
Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů, Úřad vlády ČR, Význam specializovaných služeb a jejich místo v systému pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí
9:45 – 10:30 – Posouzení a management rizik jako součást přístupu zaměřeného na potřeby obětí (panelová diskuze)
Branislava Marvánová Vargová, ROSA centrum pro ženy,
kpt. Bc. Olga Galašová, vrchní komisařka, Krajské ředitelství Policie hlavního města Prahy 
10:30 – 10:50 Přestávka
10:50 – 11:30 Sdílení dobré praxe – zlepšení situace obětí prostřednictvím spolupráce napříč sektory
Branislava Marvánová Vargová, ROSA centrum pro ženy,
Zuzana Holá, ředitelka Nadace Vodafone,
Jakub Lelek, Public Affairs Leader IKEA Česká republika 
11:30 – 12:00 Diskuze a závěr 

Počet míst na konferenci je omezen, potvrzení účasti přes formulář:  https://forms.gle/UcGbxoATKQnFzZJh7

(případně potvrďte svou účast na e-mail info@rosacentrum.cz)   do 22.3.2024. V případě dotazů nás můžete kontaktovat i telefonicky na čísle 241 432 466.