Vzdělávací rekvalifikační program: Interkulturní pracovník se specializací v ukrajinském nebo ruském jazyce

Datum / čas
07.10.2022
Celý den


InBáze z. s. Vás srdečně zve na vzdělávací rekvalifikační program směřující k získání profesní kvalifikace Interkulturní pracovník se specializací v ukrajinském nebo ruském jazyce.

Základní informace o programu:

 • Vzdělávací program je realizován organizací InBáze, z. s. za podpory Magistrátu hl. m. Prahy. Jedná se o rekvalifikační program směřující k získání profesní kvalifikace “interkulturní pracovník” podle Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání.
 • Část programu se bude orientovat i na získání základních kompetenci v oblasti komunitního tlumočení a nácvik slovní zásoby včetně modelových situací. Tento modul proběhne v ruském a ukrajinském jazyce.
 • Lektorský tým je složen jak z odborníků z akademické obce, tak z odborníků z praxe.

Pro koho je program vhodný:

Kurz je určen zaměstnancům nebo dobrovolníkům v nestátních neziskových organizacích (NNO), veřejné správy či pracovníci dalších organizací, kteří působící na pozici „interkulturní pracovník“ či obdobné pozici. Dále zájemcům o výkon práce interkulturního pracovníka, kteří již mají příslib pracovního uplatnění (např. ve školách, v NNO, úřadech městských částí apod.).

Pro účast v programu je nutné splnit níže uvedené požadavky:

 • Věk minimálně 18 let
 • Ukončené úplné střední vzdělání s maturitou
 • Trestní bezúhonnost
 • Znalost českého jazyka na úrovni minimálně B2, optimálně C1
 • Znalost cizího jazyka na úrovni minimálně B2, optimálně C1 (na výběr RU / UK)

Co získáte absolvováním kurzu:

 • Praktické dovednosti a kompetence nezbytné pro výkon interkulturní práce.
 • Potvrzení o absolvování rekvalifikačního programu akreditovaného Ministerstvem školství
  mládeže a tělovýchovy

Rozsah vzdělávacího programu

Časová dotace programu činí 151 hodin. Z toho 103 hodin tvoří teoretická výuka (prezenční forma a samostudium) a 48 hodin odborné praxe. Součástí kurzu je také úvodní školení k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Výuka bude probíhat v období od 7. 10. 2022 do 4. 12. 2022

Místo konání (prezenční výuka)

Komunitní centrum InBáze, z. s. Legerova 357/50, Praha 2

Účast ve výukové části programu je bezplatná

Přihlášku lze vyplnit pod tímto ODKAZEM nejpozději do 20. 09. 2022. Pro více informací o kurzu
vč. možnosti přihlášení se obraťte na níže uvedené kontakty:

Koordinátorka kurzu Anna Darašenka
E-mail: darashenka@inbaze.cz
GSM + 420 777 190 633