WEBINÁŘE K HOUSING FIRST

Datum / čas
10.03.2022 - 28.04.2022
0:00


 

21. 4. Housing Led a další přístupy založené na rychlém zabydlení

V Evropě se v souvislosti s ukončováním bezdomovectví stále více mluví o tzv. Housing Led přístupu. V tomto webináři se dozvíte, o co v něm jde, jaký je jeho vztah k Housing First a proč se tento přístup vymezuje proti tzv. prostupnému bydlení. Webinář pro Vás připravila Kateřina Bílková z MPSV.

28. 4. Role OSPOD při řešení situace ohrožených dětí a rodin

V současné době MPSV realizuje systémový projekt „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR“, v rámci kterého je mimo jiné poskytována přímá metodická podpora pracovníkům OSPOD při vyhodnocování situace ohrožených dětí a rodiny a plánování adekvátní podpory. Kolegové realizačního týmu aktivity „Přehodnocení situace dětí v ústavní péči“ Vám přiblíží činnost OSPOD a roli sociálních pracovníků v systému SPOD v kontextu spolupráce s dalšími relevantními aktéry zapojenými do řešení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny.

Webináře jsou předtočené, nejde o živé vysílání. Po odvysílání webináře zůstávají zveřejněny na našem YouTube kanálu Projekt Podpora sociálního bydlení a je možné si je kdykoliv přehrát znovu.

 

Více informací najdete vždy před každým webinářem na:

www.socialnibydleni.mpsv.cz

www.facebook.com/socialnibydlenivcr