Doložkomat, Červené sluchátko a Milostivé léto. Tři weby, které nabízejí pomoc s dluhy.

Činnost organizace Člověk v tísni je primárně založena na přímé pomoci lidem, která je postavena na osobní znalosti a dlouhodobé, komplexní spolupráci pracovníka s klientem. Avšak ne vždy je tento způsob práce možný či efektivní. Pak přichází na řadu využití webu či nejrůznějších aplikací. Někdy je možné díky tomu jednodušší procesy automatizovat a ušetřit tak čas a energii pracovníků, kteří je mohou věnovat pomoci dalším klientům. Jindy zas mohou usnadnit cestu, která k pomoci vede.

Doložkomat, Červené sluchátko a Milostivé léto. To jsou tři weby, které Člověk v tísni provozuje v rámci svého dluhového poradenství a které pomáhají lidem zbavit se svých dluhů. První a třetí jsou jednoduché aplikace, které v určitých případech mohou lidem vygenerovat potřebné dokumenty. Druhý v pořadí má za cíl ještě více potřebným lidem usnadnit cestu, která k využití služeb Člověka v tísni vede.

Doložkomat

V roce 2019 spustila organizace Člověk v tísni webovou aplikaci Doložkomat, která dokáže velmi jednoduše rozpoznat, zda-li je exekuce rozhodčích nálezů z nesplacených spotřebitelských úvěrů vedena protiprávně, a to na základě netransparentní rozhodčí smlouvy. Pokud tomu tak je, vygeneruje Doložkomat návrh na její zastavení. Pokud si aplikace nebude zastavitelností exekuce jistá, doporučí kontaktovat dluhovou poradnu.

Webová aplikace Doložkomat neřeší všechny nezákonné exekuce, lze ji použít pouze pro případy, kdy nebyl rozhodce transparentně vybrán. Dle kvalifikovaných odhadů organizace Člověk v tísni by i tak Doložkomat mohl zastavit desítky tisíc exekucí. Pro zjištění, zda exekuci lze pomocí aplikace zastavit, je potřeba znát několik informací z exekučního příkazu nebo vyrozumění o zahájení exekuce a některá data z úvěrové smlouvy. Konkrétně jde o jméno původního věřitele v úvěrové smlouvě, rok podpisu úvěrové smlouvy, datum vyhotovení rozhodčího nálezu a v některých případech jméno rozhodce.

Po zadání těchto údajů Doložkomat uživatelovu situaci zhodnotí a v případě, že aplikace umí exekuci napadnout, připraví návrh na její zastavení. Ten stačí následně vytisknout a zaslat na příslušný exekutorský úřad. „Je však důležité si uvědomit, že případným zastavením exekuce samotný dluh automaticky nezaniká. Půjčené peníze bude muset dlužník pravděpodobně vrátit, nicméně se mu jeho dluh sníží o veškeré poplatky, které jsou spojeny s vyhlášením protiprávní exekuce,“ připomíná Daniel Hůle, jeden z autorů Doložkomatu.

Červené sluchátko

Zatímco aplikace Doložkomat nabízí automatizovanou pomoc ve zcela speciálním případě, web Červené sluchátko, který organizace Člověk v tísni spustila v dubnu tohoto roku, míří jiným směrem. Hlavním důvodem jeho zřízení byla snaha dostat se s nabídkou pomoci ve formě telefonní dluhové helplinky lidem ještě blíže. Helplinka patří k velmi efektivním nástrojům pomoci, obsluhují ji nejzkušenější poradci organizace, kteří radí, jak postupovat v případech, kdy lidé čelí exekucím, chtěli by vstoupit do oddlužení či by rádi využili Milostivého léta. Přesto se především v době pandemie ukázalo, že pro někoho představuje rozhodnutí volat o pomoc bariéru, kterou není schopen překonat. Důvody jsou různé, může to být ostych, strach, či nerozhodnost.

A právě proto vzniklo Červené sluchátko,  web s jednoduchým formulářem pro zadání telefonního čísla, po jehož vyplnění se ozve dluhový poradce s nabídkou pomoci. Od spuštění webu ho navštívilo přes 4 500 lidí, což potvrzuje správnost tohoto záměru. Kromě zmíněného formuláře lidé na webu naleznou také možnost videokonzultace s poradcem, která se zde dá rezervovat přímo na konkrétní datum a čas, a také zvukové stopy, na kterých jsou zaznamenány autentické příběhy lidí, kterým v minulosti pomohla dluhová linka zvednout se ze dna dluhové propasti.

Milostivé léto

Na přelomu října a listopadu tohoto roku spustil Člověk v tísni další webové stránky, které se tentokrát týkají v současné době velmi probíraného tématu Milostivého léta. Na stejnojmenném webu www.milostiveleto.cz, najdou lidé (kromě základních informací) i Exekučního poradce, který jim ukáže, zda se na ně tato akce vztahuje. Pokud ano, vygeneruje dlužníkům úředně uznatelný dopis, který stačí vytisknout a odeslat na příslušný exekutorský úřad.

Do Exekučního poradce je třeba vyplnit subjekt, u kterého dluh vznikl, a exekutorský úřad, který dluh vymáhá. Poté se lidé dozví, jestli jejich dluh do Milostivého léta spadá, či nikoliv. Pokud ano, vygeneruje Exekuční poradce dopis exekutorovi. V něm ho buď informuje o zaplacení původního dluhu plus požadovaného poplatku 908 Kč a žádá ho o zastavení exekuce, nebo požaduje po exekutorském úřadě informaci o výši původního dluhu, pokud ho nezná. Vzory obou dopisů jsou na webu také volně ke stažení

Kromě informací pro samotné dlužníky nabízí web i stručné informace pro věřitele a zaměstnavatele. V sekci Pro dárce je popsána možnost, jak podat zadluženým lidem pomocnou ruku. „Reagovali jsme na stále častější otázky soukromých dárců, kteří by chtěli dlužníky v dluhovém restartu podpořit. Stačí zde vyplnit jednoduchý formulář a my případné dárce seznámíme s konkrétním příběhem člověka, který si dle našeho názoru zaslouží podanou ruku. Na případném dárci pak bude záležet, zda a jakou částkou chce pomoci,“ dodává Daniel Hůle.

Závěrem 

Výše uvedené aplikace představují tři úspěšné příklady digitalizace v rámci sociálních služeb. Digitalizace může být účinným pomocníkem, který sociálním pracovníkům a pracovnicím dokáže ušetřit velké množství času a energie. Díky tomu se poskytované služby dostanou k více lidem, kteří potřebují pomoc a podporu. Dalším pozitivem, které s sebou digitalizace přináší, je možnost vzdáleného přístupu k poskytované pomoci. A poslední dva roky a s nimi spojené lockdowny názorně ukázaly, o jak významný benefit se jedná.     

Martin Kovalčík,
Člověk v tísni