Foucaultova intelektuální vize se stává zjevným proroctvím