Pomůže využívání nových informačních technologií k vyšší míře informovanosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí?

Informací je na českém internetu velké množství. Ne všechny jsou však ověřené, a nelze se tedy na ně plně spolehnout. Z tohoto důvodu jsme se v Centru pro dítě a rodinu Valika, z.s. rozhodli spustit projekt #zeSPODu, který přináší ozdrojované informace z oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb pro rodiny a děti.

Projekt #zeSPODu vyjma webových stránek www.zespodu.cz nabízí i propojení se svými čtenáři prostřednictvím sociálních sítí Instagram a Facebook. První jmenovaná sociální síť má podle dostupných informací v Česku přibližně 3 miliony uživatelů (České noviny, 2021). Nejvíce ji využívají lidé do 30 let. Stále však platí, že nejvíce Čechů využívá Facebook. Pro prezentaci informací ze sociální oblasti na sociálních sítích jsme se rozhodli také kvůli tomu, abychom do této oblasti přilákali i mladší věkovou kategorii. Analýzou dat našeho projektu na sociálních sítích jsme zjistili, že z 93 % jsou našimi fanoušky ženy a přes 50 % fanoušků je ve věkové struktuře 25–44 let.

Z hlediska obsahu je zatím nejčtenější seriál k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která bude účinná od ledna 2022. Nejvíce čtenáře zajímala část o dávkách pěstounské péče a pak shrnutí nejdůležitějších změn, které novela přinese do oblasti náhradní rodinné péče v České republice. Zpětnou vazbu na projekt #zeSPODu zatím nezjišťuje nikterak systematicky, ale spíše nahodile. První data za 8 měsíců fungování ukazují, že návštěvníci vnímají projekt pozitivně, podle nich přináší zajímavé informace z oblasti sociálně-právní ochrany dětí a jako výhodu vidí jeho častou aktualizaci. Oceňují také možnost soutěžit o zajímavé publikace.

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné